Vårdpersonalens arbete störs allt oftare av hot och våld på sin arbetsplats. Medarbetare inom vården beskriver oro inför att vårda en skottskadad patient på grund av de hot och påtryckningar som det riskerar att föra med sig. Ingen människa, allra minst de som ägnar dagarna åt att lindra, bota och rädda liv, ska behöva utsättas för hot och trakasserier. Utvecklingen på landets sjukhus och akutmottagningar är därför djupt oroande. Rättsväsendets resurser behöver stärkas och det måste stå klart att lagen ger ett tydligt skydd för vår vårdpersonal.

Vi läser i nationell media om hur personalen tvingas hantera personer som hotar och skriker för att komma in på vårdavdelningar. Anhöriga som vill sitta med och övervaka vården och som kommer med högljudda krav på mer och snabbare hjälp. Personalen märker hur släktningar fotograferar och tar bilder på deras namnskyltar. Det här har blivit vardag för alltför många av vårdens medarbetare, och även i Östergötland har flera hotfulla incidenter ägt rum.

Landstingen och sjukhusen gör vad de kan för att trygga säkerheten men hot och bråk vid sjukhusen är en del av en större samhällsutmaning där hänsynslösheten mot medmänniskor ökar och respekten för personal inom räddningstjänst, ambulans och sjukvård minskar.

För att motverka det här krävs det att staten tillför resurser och skapar förutsättningar för polisen och andra delar av rättssamhället. Liberalerna har länge krävt resurser för 5 000 fler poliser och 2 000 kommunala ordningsvakter. Utöver ekonomiska resurser behöver lagstiftningen skärpas. Därför vill Liberalerna skärpa straffen för hot och våld mot tjänstemän i samhällsviktiga funktioner. Till de samhällsviktiga funktionerna i fråga hör inte bara blåljusmyndigheter som polis, räddningstjänst och ambulanser. Utan det ska självklart också gälla personalen på våra sjukhus och andra delar av vården. Om direktivet är otydligt måste det förtydligas. Sjukhus och andra vårdmiljöer ska vara säkra och trygga, både för patienterna och för personalen.