Correns granskning (25/6) av länets veterinärrapporter visar att det finns stora brister i den östgötska djurhållningen. Där framkom bland annat att högdräktiga kor skickats till slakt och att 735 höns kvävts till döds under transport. Närproducerat är således ingen garant för schyssta villkor för djuren.

Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland förklarar missförhållandena som ett resultat av personliga tragedier till följd av en olönsam verksamhet. Med andra ord: det är inte synd om djuren, utan om de som orsakat deras lidande! Att ytterligare hundratals individer drabbas av dessa förmodade omständigheter är inte acceptabelt, det är en i raden av skandaler inom köttindustrin. Det är dags att branschen slutar skylla ifrån sig för att de valt en olönsam affärsidé och istället blir en del av lösningen!

Vidare kan man tolka LRF:s svar som att lantbrukarna själva inte har kompetensen att se om ett djur bör skickas till slakt och i så fall hur. Med den nya djurskyddslagen införs krav på att personer som håller eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Uppenbarligen har även lagstiftaren sett brister på området, och förhoppningsvis kan den nya lagen efterlevas bättre än den nuvarande.

Varje år dödas över 100 miljoner landdjur för att bli mat, bara i Sverige. Brister i hantering av djuren gör att ännu fler individer får sätta livet till. De här djuren räknas som svinn i produktionen istället för som levande individer.

Ett sätt att minska risken för att djur för illa, är att minska på köttkonsumtionen. Genom att ställa om svensk matproduktion till en livskraftig, hållbar och växtbaserad verksamhet, undviker vi dessa situationer helt. På så sätt gynnas både lantbrukare, djur och klimatet samtidigt som vi tryggar matförsörjningen. Det är att ta svensk matproduktion in i framtiden.

Evelina Alsén, ledamot Djurens Rätts förbundsstyrelse

Fredrik Hasselgren, ordförande Djurens Rätt Linköping-Kinda-Åtvidaberg