Inför nästa val ser jag för östgötacentern Sveriges miljöminister Lena Ek, Valdemarsvik, som den givna ettan. Skulle vårt centerdistrikt bedöma att jag kan tillföra listan erfarenhet och engagemang på till exempel en andraplats är jag beredd att ställa upp. Det faktum att det är så bedrövligt få äldre i riksdagen (bara några procent var över 65 år 2010) spelar också in.

Som upplysning för medborgare i min valkrets och i mitt parti vill jag i migrationsfrågorna redovisa hur jag resonerar. Jag gör det eftersom jag ibland får kritik i partiet centralt för att vara alltför tveksam till mer generösa regelverk än i dag.

Min uppfattning är att om Sverige ensidigt skulle öppna sina gränser för fri invandring skulle pressen nedåt för våra trygghetssystem bli mycket stark, vilket jag inte vill se. Risken skulle också vara uppenbar att en sådan politik skulle vara kontraproduktiv och kunna ge motreaktioner med kraftigt skärpta regelsystem i stället.

Jag befarar också att i ett läge med runt 8 procents arbetslöshet i Sverige, som växer, med en ungdomsarbetslöshet på 25 procent och där invandrare ofta står utanför både jobb och integration, så kan kraven på ökad invandring i stället ge de krafter vind i seglen som vill stoppa nästan all invandring.

Den stora frihetsfrågan i Sverige som Centerpartiet i första hand ska koncentrera sig på är i stället det växande utanförskapet hos dem utan jobb, varav många är invandrare eller ungdomar eller funktionshindrade eller bor i små- och förorter och på landsbygden. Detta anknyter också till partiets rötter, där solidaritet med de svaga och utsatta alltid varit en bärande princip.

Så här bör enligt min mening Centerpartiet (och Sverige) resonera om migrationen:

1. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk för arbetskraftsinvandring och asylpolitik, och vara ett av de länder i Europa och världen som tar emot flest asylsökande i förhållande till sin storlek.

2. Sverige ska fortsätta att vara världsledande i utvecklingsbistånd, och i första hand stödja utsatta människor i länder drabbade av hunger och sönderslitande inbördeskrig genom insatser på plats.

3. Våra regelverk för asyl måste förhålla sig till dels till hur vi själva vill att de ska vara utformade, men även till hur praxis utformas av länderna i vår omvärld.

4. Om EU:s länder tillämpar ålderstest för att avgöra om en ensamkommande ungdom är över eller under 18 år bör även Sverige överväga detta.

5. Om EU:s länder i övrigt ger asylsökande från Syrien kortare uppehållstillstånd som omprövas och tillåter anhöriginvandring i takt med att man kan försörja sin familj bör även Sverige överväga liknande regler.

6. Sverige ska ha fortsatt generösa regelverk för arbetskraftsinvandring, där Sverige behöver kompetens och erfarenhet.

Jag vill med denna debattartikel mycket tydligt ge östgötacenterns medlemmar, och östgötarna i sin helhet, en klar och ärlig konsument- och medborgarupplysning från min sida inför valet 2014!