I måndags rullade en lastbil fylld med bilder på blodiga aborterade foster med texten ”Abort dödar små människor” genom Linköping och Norrköping. Organisationen Människorätt för ofödda stod för kampanjen. Syftet var att moralisera över livmoderbärares lagliga rätt till att genomföra abort. Abortkritik från konservativa organisationer är inget nytt, det är något som går att möta överallt i samhället. Kritiken både skadar och skuldbelägger de livmoderbärare som genomfört abort av olika skäl.

Ingen gillar att se aborterade foster. Självklart är det en fruktansvärd syn, särskilt för de kvinnor och livmoderbärare som av olika skäl behövt genomföra en abort. Men vi kan inte skrämma bort aborträtten med skrämselpropaganda bestående av obehagliga bilder. Den är alldeles för viktig för det. En reglering av abortlagstiftningen som innebär strängare regler kring rätten att bestämma över sin egen kropp hotar inte bara demokratin, utan även målet att uppnå ett jämställt samhälle. Ett jämställt samhälle där grunden är att kunna bestämma över sin egen kropp, sitt eget liv. Grunden där konventionerna som reglerar varje människas rätt till god hälsa finns och fortsatt måste få finnas.

Ett slopande av aborträtten innebär inte att skydda liv som än inte blivit födda. Att slopa aborträtten innebär att vi återkallar Sveriges historia och därmed faller de säkra, sterila aborter som utförs av utbildade läkare undan. I stället tvingas vi åter välkomna den svarta marknaden där aborter görs illegalt med hjälp av icke-steriliserade föremål, ofta i form av strumpstickor, virknålar eller galgar. En osäker abortmetod som årligen leder till döden för 47 000 livmoderbärare runt omkring i världen.

Senast förra året kunde vi se hur liknande politiska förslag lades runtomkring i världen. Spanien var ett av länderna där aborträtten var som mest hotad under en period. Feministiskt Initiativ var då delaktiga och lyfte en kampanj vid namn ”Nunca más!”, vilket betyder ”Aldrig mer!”. Aldrig mer ska livmoderbärare behöva genomgå aborter med hjälp av en virknål och sina egna händer. Aldrig mer ska en gravid livmoderbärare behöva ringa in någon som arbetar svart och tjänar multum på att utföra aborter med hjälp av verktyg som aldrig ges möjlighet att rengöras och steriliseras.

Att ta bort rättigheter som utformats sedan 1938, och som i dag fungerar som ett skyddsnät för de kvinnor och livmoderbärare som av olika anledningar inte är i beredskap eller har vilja att ansvara för en annan människas liv, vore inget annat än ett hot mot vår demokrati och vår strävan efter ett jämställt samhälle. Aborträtten går inte att ersätta utan påverkan på övriga samhället. Därför måste vi enade stå upp för varje människas rätt att bestämma över sin egen kropp.

Hanna Melin

Ellinor Svensson

Ola Carlsson

Feministiskt Initiativ Linköping