Demokratin är satt ur spel i Åtvidabergs fullmäktige och kommunstyrelse. Praxis har under många år varit att majoriteten i Åtvidaberg när det kommer till valärenden som gäller oppositionen alltid avstått från att rösta. Nu har majoriteten vid två enskilda fall, en gång i kommunfullmäktige och en gång vid kommunstyrelsen, visat att man helt sonika struntar i praxis och lägger sin röst på det parti i opposition man hellre vill prioritera.

Är det meningen att majoriteten ska utse vem man ska ha som till exempel oppositionsråd? I realiteten kan då partierna mellan sig dela upp majoritetspositioner och oppositionspositioner för att hålla de ”riktiga” oppositionspartierna borta från insyn och möjligheten att genom en avlönad position kunna lägga tid på riktig oppositionspolitik.

Endast tack vare att vi i SD som parti fick ett sådant massivt stöd i Åtvidaberg vid valet i september så har vi nu insyn i alla utskott och nämnder till skillnad mot till exempel KD och MP. Dessa partier samt vi får information på ett oppositionsmöte ett par dagar innan kommunstyrelsen går av stapeln på samma sätt som vi i SD fick information förra mandatperioden. Självklart gör oppositionsrådet sitt absolut bästa för att informera, men diskussioner kring ärenden som man pratat om på utskotten och nämnderna kan man aldrig återrapportera.

SD drev en linje förra mandatperioden för att lyfta de mindre partiernas demokratiska rättigheter. Skulle man ha gått på den linjen hade det resulterat i insynsplats för till exempel gruppledarna för de partier som av egen kraft inte lyckats bli så stora att de tar plats i nämnder. De hade då fått närvarorätt på samma sätt som SD hade förra mandatperioden i bygg- och miljönämnden.

Varför lyfter vi denna problematik nu? Jo vi känner att det är nog, vi kan inte längre sitta stillatigande i båten när vi ser demokratin börja urholkas i en allt snabbare takt. Vi vädjar till politiker runt vårt land, inte bara i Åtvidaberg, att upprätthålla vårt svenska demokratiska system annars kommer vi att få stora problem framöver.

Jan Svensson

gruppledare SD Åtvidaberg