Debatt Replik på "Stångåstadens tystnad är oroande".

Roland Larsson (C) har framfört uppgifter angående ett möte mellan Stadshus AB och Stångåstaden. Vid mötet påstår han att vid en direkt fråga om någon fastighetsförsäljning var aktuell, skulle jag ha svarat att, "det kan bli aktuellt i framtiden". Det händer ibland att man kan ha olika minnesbilder från ett möte. För säkerhets skull har jag kontrollerat uppgiften med flera av de som var med på mötet, och ingen har någon minnesbild av att detta skulle ha ägt rum.

Det måste ha blivit ett missförstånd.

Några relevanta bakgrundsfakta är följande. Redan 2015 skrev Stångåstaden i sina treårsplaner att fastighetsförsäljning var aktuell under perioden. Planer som har behandlats och godkänts av kommunfullmäktige. Även i mars 2016 på en ägardialog som Roland Larsson deltog i, redovisades att fastighetsförsäljningar planerades på grund av bolagets ökade skuldsättning till följd av mycket höga investeringar. Den aktuella försäljningen ligger också väl inom och under de ägardirektiv som anger vilket mandat styrelsen har att själv fatta beslut om. Direktiv som kommunfullmäktige också fastställt. Samma kommunfullmäktige har också utsett styrelse, som den gett både ansvaret och förtroendet. Det var också en enig styrelse som beslutat att genomföra fastighetsaffären för att säkerhetsställa bolagets långsiktiga ekonomiska utveckling.

Med hänsyn till pågående affärsförhandlingar med flera inblandade parter och för att skydda bolaget från skada, hade styrelsen beslutat om sekretess i ärendet. Detta beslut omfattar även mig som ordförande.

Avslutningsvis, för att sätta affären i rätt perspektiv. Storleken på fastighetsaffären är ungefär detsamma som Stångåstadens pågående nyproduktion.

Jan Österlind

styrelseordförande

Stångåstaden