”I avsaknad av samhällsstöd via dietister.” Oj, så tokigt att uttrycka sig så.

Jag arbetar som primärvårdsdietist sedan många år tillbaka. De patienter jag träffar säger att de äter enligt GI, Atkins, LCHF, medelhavskost, normakost, stenålderskost … Ja, det finns nog lika många ”dieter” som det finns patienter. Alla får dock lika mycket stöttning, är lika välkomna och respekteras lika mycket. Som primärvårdsdietist jobbar jag med beteendeförändringar. Det är förändringsarbetet som ligger i fokus, inte ”dietlistor”. Samtalet är vårt verktyg.

Som primärvårdsdietist utgår jag från patienten och gör tillsammans med patienten en kartläggning om bland annat dennes nuvarande kostsituation, arbetstider, fritidsaktiviteter, intresse för mat och matlagning, tillgång till mat, familj och familjeaktiviteter, ekonomi, eventuella allergier, intoleranser eller magbesvär, patientens intresse och motivation till förändring. Listan kan bli lång då det finns mycket att ta hänsyn till. Varje patient är unik och skall så behandlas. Alla råd individanpassas (därför kan råden se olika ut för olika personer). Tillsammans med patienten går jag igenom vad patienten kan och vill förändra. Vad är rimligt och vad är möjligt.

Generellt kan sägas att för en diabetiker behöver ofta kolhydratsintaget kraftigt minskas. Hos en patient med förhöjda kolesterolvärden behöver ofta andelen omättat fett (olja, majonnäs, nötter/fröer) ökas. För en överviktig person behöver alltid totala kaloriintaget minskas.

Min roll blir att förklara, inte fördöma. Min roll är att handleda och stötta. Min roll är att hjälpa patienter till livsstilsförändring. Ett väldigt roligt och givande arbete.