Sveriges elsystem har länge tillhört världens renaste och varit extremt leveranssäkert. Vi har alltid kunnat lita på att det finns el i vägguttaget. Detta är nu på väg att förändras. Lösningen på flera av Sveriges klimatutmaningar bygger på elektrifiering – inte minst för att kapa transportsektorns utsläpp. Samtidigt blir Sveriges elnät bara äldre. Också i Östergötland. Det är därför hög tid att investera i såväl de nationella som regionala elnäten om Sverige ska lyckas möta det accelererande klimathotet.

Transportsektorn är idag en av Sveriges stora klimatbovar och de hinder som står i vägen för transportsektorns omställning måste därför städas bort. Inte minst måste Sverige snabbt och brett bygga ut en landsomfattande infrastruktur för laddning av de fordon som nu utvecklas. Utan starka elnät – ingen möjlighet att bygga ut laddinfrastrukturen och därmed ingen elektrifiering av transportsektorn. Detta kräver samverkan mellan energibranschen och beslutsfattare kommunalt, regionalt och nationellt.

Under den förra mandatperioden lyckades riksdagen landa i en blocköverskridande överenskommelse om energin. Sverige satte offensiva klimatmål och fick stabila och långsiktiga spelregler för elproduktionen. Frågan om Sveriges elnät, ryggraden i ett fungerande elsystem, sköts dock på framtiden.

Läget börjar bli ohållbart. Det svenska stamnätet – elnätets "motorvägar" – är nu det äldsta i Europa. Vi föreslår därför att energiminister Ygeman tillsätter en effektkommission för att säkerställa att det under årets alla dagar – och under dygnets alla timmar – finns tillräckligt med effekt i elnäten för att exempelvis kunna ladda framtidens alla elbilar.

Elnätets förmåga att leverera tillräckligt med effekt är dock inte bara ett nationellt ansvar, utan också ett regionalt. Runt om i Sverige görs nu exempelvis långsiktiga planer – via länsstyrelserna - på hur laddinfrastrukturen i Sveriges kommuner behöver byggas ut för att matcha den snabbt växande elbilsflottan. Så även i Östergötland. Vi menar att det är kritiskt att elnäten tas i beaktning när dessa planer läggs.

Vi är övertygade om att transportsektorns klimatmål är möjliga att nå. Inte minst med tanke på den pågående elektrifieringsrevolutionen. Dock kommer det att krävas hårt jobb, samverkan och långsiktig planering. Genom att inkludera ett elnätsperspektiv i den regionala och lokala samhällsbyggnaden kommer vi ett stort steg på vägen.

Mattias Goldmann

vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Johan Lindehag

vd elnätsbolaget Ellevio