Regeringens bokslut för infrastrukturen är inte något som Löfven kan skryta med.Regeringsåren har präglats av en kavalkad av dråpslag mot transporter och resande som slagit hårt mot hushållens ekonomi, flygbranschen och åkerinäringen. Höjd bensinskatt, höjd dieselskatt, höjd fordonsskatt, försämrat reseavdrag, flygskatt och förbud av dieselbilar i vissa städer är några exempel på den transportfientliga

politik som regeringen drivit igenom. Dessutom tycks kilometerskatten åter vara på väg tillbaka.

Samtidigt har tågtrafiken försämrats kraftigt. På bara några år har Sverige sjunkit i den europeiska kvalitetsrankning av tågtrafiken som görs av Boston Consulting Group. Vi ligger numera på väsentligt lägre kvalitetsnivåer än våra grannländer Danmark, Tyskland och Finland och har halkat ner från andra plats till en sjätteplats under mandatperioden. Inställda tåg och stora förseningar är numera vardag i ett Sverige som har en regering som ständigt hävdar att resor med bil enkelt kan ersättas av kollektivtrafik.

Som kompensation för dråpslagen mot bil- och flygresor har regeringen infört en stor subvention av elcyklar. Hela 350 miljoner per år finns avsatta (2018-2020). Premien innebär att alla som köper ny elcykel får tillbaka 25 procent av priset från staten och i nuläget är det 43 000 personer som har ansökt om bidrag. Detta är kanske ett bidrag som uppskattas av regeringens väljare innanför tullarna i Stockholm, men det är samtidigt en klen tröst för alla de som dagligen pendlar flera mil till jobbet och som i högsta grad är med och betalar notan för regeringens elcykel-politik genom skattehöjningar på fordon och drivmedel med mera.

En intressant och skrämmande jämförelse är dessutom att studera de medel som regeringen avsätter för att rusta upp dåliga vägar och för att öka kollektivtrafiken för dem som bor på landet. Det uppgår nämligen till 235 miljoner kronor i år, vilket alltså är avsevärt lägre än vad som betalas ut i elcykel-bonus. En märklig prioritering.

Vi håller med om att det finns goda skäl att fasa ut vissa fossila bränslen för att minska utsläppen. Men det förutsätter att det sker på ett förnuftigt sätt över tid och att det inte skadar hushållens ekonomi och hotar svensk konkurrenskraft. Den här regeringen har bevisat att man har släppt allt förnuft och pragmatism i frågan om utsläpp och miljökrav för att istället driva en bil- och flygfientlig agenda som slår hårt mot landsbygden och svensk tillväxt. Så bedriver man inte en ansvarsfull politik för hela Sverige.

Sverige behöver en moderatledd alliansregering som värnar alla transportslag så att man kan bo och resa i hela landet. En regering som sätter stopp för den rödgröna beskattningsivern på resor och transporter.

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot för Gävleborg

Betty Malmberg (M)

Riksdagsledamot för Östergötland