Svar på "Vad lär oss historien?", 28/9.

Ja, vad lär oss egentligen historien? Eric Westerberg, Miljöpartiet, skriver i en debattartikel att med Sverigedemokraterna i regeringsställning skulle vi snart inte känna igen vårt land. Fast det är många som inte känner igen sitt land nu.

Sverigedemokraterna har heller inte någon som helst framtidsvision om ett ”etniskt homogent” Sverige. Problemet ligger inte i de människor som kommer. Det handlar om ett parti som genom demokratiska metoder vill förändra politiken inom området. Så att våra medborgare ser migrationspolitiken som rimlig och rättvis.

Sedan kommer ännu ett absurt påhitt: ”en auktoritär ideologi och en värld strikt uppdelad i hierarkier som inte har mycket till övers för jämlikhet, jämställdhet eller en långsiktig analys vilken värld och miljö vi lämnar över till våra barn och barnbarn”. Det skulle alltså vara vi det?

Vårt parti utgår från demokrati, alla människors lika värde, att kvinnor och män är helt jämställda men att det inte måste innebära att vi gör samma saker. Och den långsiktiga analysen är att hjälpa till på plats, både med flyktingar och när det gäller vår miljö. Att rikta hjälpen dit den behövs, där vi kan ge mer hjälp för pengarna.

Dessutom har skribenten oförskämdheten att i dunkla ordalag antyda att skulle SD få minsta gnutta makt så skulle människor bli tvungna att fly från förtryck, hot och våld! Det är häpnadsväckande att pådyvlas detta!

Så ja, vad lär oss historien egentligen? Att torgföra egenproducerade vanföreställningar om en grupp man inte gillar, att trakassera och avhumanisera dem i ett samhälle där makt och media lever i symbios är inget nytt, mer än att media har en helt central roll numera. Konceptet har använts genom hela mänsklighetens historia och många borde fundera över sitt eget bidrag till nutidshistorien.

Christina Nilsson

Sverigedemokraterna Kinda