I Eskil Erlandssons (C) matland har 15 000 helårsarbeten i jordbruket försvunnit sedan han tillträdde som landsbygdsminister. Här i Östergötland har 426 jobb försvunnit. Det innebär att sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har sysselsättningen inom jordbruket minskat med 10 procent. Det visar statistik där Jordbruksverket jämfört genomförda antal heltider per år inom jordbruket.

Alltså har var tionde heltidsarbete försvunnit i basproduktionen av livsmedel i Östergötland. Detta är allvarligt eftersom arbetstillfällena i jordbruket ofta helt avgörande för möjligheten för människor att bo och arbeta på landsbygden. När arbetstillfällen försvinner tvingas dessutom ofta människor överge sin livsstil.

Men det handlar också om svenska konsumenters rätt till mat av hög kvalitet och säkerhet. Våra jordbrukare här i Östergötland producerar mat med högre kvalitet och är producerad efter tuffare miljökrav och djurskyddsregler än den mat vi importerar.

Vi socialdemokrater föreslår en ny satsning och kraftsamling för svensk livsmedelsproduktion. Framgångsreceptet menar vi är effektivisering, starka varumärken och innovationer. Vi vill skapa en organisation som vi har gett arbetsnamnet Svensk Mat. Modellen bygger på samverkan med bl.a. näringen. Syftet är att ge stöd och stimulans till effektivisering och till utveckling och lansering av varumärken som har svensk livsmedelsproduktion som råvara. Vi vill också lägga mer pengar än regeringen på forskning och utveckling inom de gröna näringarna. Regeringen drog för några år sedan in stödet till svensk lantbruksforskning. Det menar vi var ett strategiskt felaktigt beslut.

Vi tror inte att vägen går via sänkta djurskydds och miljökrav. I så fall försvinner anledningen och möjligheten för svenska kommuner och landsting att upphandla svensk mat. I stället tror vi socialdemokrater att det krävs en mer aktiv jobbpolitik även för landsbygden och livsmedelsproduktionen. Vår idé handlar om samarbete i en ny form. Det kan handla om att utveckla pilotanläggningar för innovationer, hjälp för företag att samordna sin verksamhet, utveckling av byggtekniker som ger billigare investeringar utan att djurskyddskraven försämras och utbildning kring hur nya varumärken kan lanseras.

Men det viktigaste av allt är att Sverige får en sammanhållen livsmedelsstrategi så att vi i bred politisk samverkan kan dra upp riktlinjerna för att säkra framtidens svenska matproduktion. För oss handlar det ytterst om jobben och arbetstillfällena. Vi socialdemokrater har beslutat oss för att Sverige 2020 ska ha lägst arbetslöshet i EU. Då måste den negativa utvecklingen inom jordbruket också vända.