Allians Motala har fått flera frågor varför vi presenterade vår budget för 2019 framför ett förfallet hus. Platsen var noga vald av två skäl. Dels för att påvisa hur Solidariskt Motala missköter en del av kommunens fastigheter och dels att just i detta hus var resursskolan Villa Ekenäs inrymd under många år, som numera är nedlagd av Solidariskt Motala. Vi framhöll dessa skäl under presentationen av vår budget flera gånger, men tyvärr framkom inte det i MVT:s reportage. Därför är det inte så underligt att många läsare undrade varför vi stod framför en dåligt underhållen byggnad.

Villa Ekenäs, eller Aspska villan som den också kallas, har stått tom i närmare tre år nu sedan undervisningen lades ner. Utslagna fönsterrutor har ersatts av plywoodskivor. Parken är vildvuxen med meterhögt gräs. Den en gång så vackra parken där barn lekte bland buskar och snår ligger tyst och öde. Barn som fann en fristad i denna spännande byggnad med vinklar och vrår, står nu öde och förfaller. Hela denna miljö var läkande för de barn som behövde ett särskilt stöd under en tid av sin skolgång.

I Allians Motalas budget lägger vi mer pengar än Solidariskt Motala på att öka underhållet av kommunens byggnader och vi vill även undersöka möjligheterna att återöppna en liknande verksamhet som fanns i Villa Ekenäs och även på andra skolor i kommunen. Byggnaden vi stod framför illustrerar såväl på ett sorgligt sätt Solidariskt Motalas politik för barn med särskilda behov, som deras bristande vilja att öka fastighetsunderhållet i tillräcklig omfattning.

Kjell Fransson (L)

Gruppledare

Kommunfullmäktigekandidat