Replik på "S har tappat kontrollen", Morell (M) och Sjöstrand (M), 27/2.

Den svenska sjukvården har stora utmaningar framför sig. Även om vi idag kan se att svensk sjukvård ligger i topp vid internationella jämförelser och Östergötland i topp vid nationella jämförelser ser vi att det finns mycket att göra även här. Vården behöver stora tillskott i framtiden för att vi ska fortsätta kunna erbjuda en trygg och bra vård.

Det finns olika sätt att se på framtiden och dess utmaningar. Antingen som Moderaterna – måla upp en skräckbild av en vård i kris där allting är på väg att kollapsa – eller ta tag i de reella problemen. När Moderaterna nationellt vill använda de goda finanserna för att sänka skatten vill Socialdemokraterna istället använda pengarna för att stärka sjukvården. Här finns en tydlig skiljelinje i svensk politik.

Som socialdemokrater tror vi på att ständigt utveckla sjukvården. Svensk vård ska bygga på att den är tillgänglig, nära patienten, modern och jämlik. För att uppnå det har vi tillfört den östgötska sjukvården över 500 miljoner kronor under de tre åren vi varit med och styrt. Vi har utvecklat nya metoder och arbetssätt samtidigt som vi har effektiviserat. Vi har minskat beroendet av hyrläkare ordentligt och gjort strukturella förändringar.

De två moderaterna raljerar dessutom över att regeringen tar tag i den största skandalen i svensk sjukvårdshistoria, byggandet av Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm, vilket är uppseendeväckande. Stockholms läns landsting styrs bland annat av moderaterna och byggandet av sjukhuset beräknades från början till 14 miljarder kronor.

Nuvarande beräkning säger att det kommer att kosta 65 miljarder skattekronor och skandal efter skandal kommer fram i media.

Vi socialdemokrater ser att det finns stora utmaningar inom vården. De största utmaningarna handlar om att ta hand om alla de som nu blir äldre. Ingen ska behöva känna sig övergiven eller lämnad och alla ska få en god vård och känna sig trygga. Skattesänkningar och privatiseringar kommer inte leda till bättre förutsättningar för våra invånare.

Mats Johansson (S)

regionstyrelsens ordförande

Kaisa Karro (S)

regionråd

Torbjörn Holmqvist (S)

regionråd

Rebecca Hägg (S)

regionråd

Anders Härnbro (S)

regionråd