Den 26 februari vanns en viktig delseger. Kommunfullmäktige beslutade då att heltidsanställning utan delade turer ska bli utgångspunkten när vi nyanställer människor i Linköpings kommun. Det är främst en delseger för de anställda inom kvinnodominerade yrken där många tvingas till ofrivillig deltid med lägre lön och pension. Linköpings kommun ska inte vara en arbetsgivare som försätter människor i den situationen. Men det är också en delseger för alla Linköpingsbor som förr eller senare kommer behöva ta del av välfärden.

Vår kommun kommer få mycket svårt att rekrytera så många som behövs för att upprätthålla nivån i välfärden framöver, det är ett faktum. Då krävs att vi gör allt vi kan för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Rätt till heltid borde därför införas i hela kommunen. Det skulle både gynna oss som arbetsgivare och de anställda som får bättre villkor. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har länge stridit för detta, och under förra mandatperioden började det dåvarande styret (Koalition för Linköping) införa rätt till heltid inom äldreomsorgen med gott resultat.

Vi är glada att samtliga partier nu ställt sig bakom heltidsanställning som norm när vi nyanställer, men det räcker inte. Vi ställer oss fortfarande frågande till varför Alliansen valde att pausa att gå vidare med rätt till heltid inom utbildningsförvaltningen – om de nu tycker frågan är så viktig. Handling säger mer än ord, och menar ni allvar med att stärka kommunen som arbetsgivare, och att färre Linköpingsbor ska tvingas in i ofrivilliga deltidsanställningar, behöver ni fortsätta satsningen. Rätt till heltid borde införas för alla anställda i kommunen – inget annat mål är rimligt.

Kristina Edlund (S)

gruppledare

Rebecka Hovenberg (MP)

gruppledare

Jessica Eek (V)

gruppledare