Under den senaste månaden har sociala medier fyllts av kvinnor som, under hashtaggen #metoo, berättat om sexuella trakasserier och övergrepp som män utsatt dem för. Kvinnors berättelser om deras upplevelser av mäns sexuella våld har tillsammans format ett avgrundsvrål vilket gjort det oundvikligt att förneka problematiken och omfattningen av mäns våld mot kvinnor. Då många kvinnor delat sina erfarenheter av mäns sexuella våld har personer i maktposition tvingats till, eller självmant, tagit ansvar och sagt ifrån. Uppsägningar och uppror. Några få män har fått stå till svars för sina handlingar.

#metoo skapades för 10 år sedan av Tarana Burke för att nå andra kvinnor som också utsatts för sexuella övergrepp i socioekonomiskt utsatta områden. I samband med att övergrepp och våldtäkter nyligen uppdagades inom filmbranschen i USA uppmanade skådespelerskan Alyssa Milano kvinnor att i sociala medier dela sina erfarenheter av mäns sexuella våld under hashtaggen #metoo. Detta för att påvisa omfattningen av det sexuella våld som män utsätter kvinnor för. Och omfattningen påvisades. Hundratusentals berättelser delades på bara några dagar vilket gav det tydliga budskapet om att skammen inte är vår att bära. Skammen skall bäras av de män som utsatt oss kvinnor för detta.

Med anledning av det sexuella våld som uppdagades i samband med #metoo tvingades manliga chefer, programledare och skribenter till att offentligt stå till svars och i vissa fall avgå. Kvinnor blev lyssnade till, och trodda. Något som tyvärr är långt ifrån en självklarhet. Dock finns det en fara med att offentliga män får karaktärisera förövarna. Risken är att vi då missar poängen med #metoo, vilken är att det inte är en avgränsad grupp män som begår övergrepp. Det är våra bröder, äkta män, arbetskollegor, skolkamrater och vänner. Det är män vi håller kära. Problemet är därför inte löst för att en manlig programledare får avgå eller för att en manlig journalist inte längre får skriva på ledarsidan.

Att sexistiska skämt, förnedrande kommentarer och objektifierande av kvinnor är en del i en samhällelig struktur har #metoo gjort mycket tydligt. Det går inte att förneka. Mäns dödliga våld mot kvinnor underbyggs av en tystnadskultur och rädsla för dålig stämning.

Därför vill Motala Kvinnojour lyfta hur vi som enskilda individer faktiskt kan göra skillnad. Att arbeta mot en samhällsstruktur kan kännas överväldigande, men förändringen kan börja med dig! I fikarummet, vid middagsbordet, med kompisgänget, i omklädningsrummet eller i tv-soffan under en viktig fotbollsmatch. Om vi vågar bryta tystnadskulturen och trotsa rädslan för dålig stämning så har ett första viktigt steg mot förändring tagits.

I dag lördag anordnar Motala Kvinnojour en manifestation på Stora torget i Motala för att lyfta kampanjen #metoo och hedra de kvinnor som under året blivit mördade av en man i nära relation.

Elin Lindsmyr

Helena Fredriksson

Tina Olby

Motala kvinnojour