Nu har jag återigen lämnat in ett överklagande till Migrationsdomstolen. Jag skriver att Migrationsverket motarbetar en svensk entreprenör, att man hindrar en av entreprenörens anställda att fortsätta sitt jobb och sist men inte minst att man förvägrar två ambitiösa flickor att fortsätta sin skolgång i Åtvidaberg, där de gått från förskolan till mellanstadiet. Det handlar om Vlora från Kosovo och hennes döttrar, tio och tolv år, som utvisades ur vårt land 6 april förra året. Och det handlar om SFS AB i Åtvidaberg som med cirka 20 anställda bedriver en efterfrågad och effektiv serviceverksamhet

I tio månader har Vloras arbetsgivare kämpat mot Migrationsverket för att överhuvudtaget bli accepterad och godkänd som arbetsgivare. Man har påstått att företaget inte ansetts ha ett ”reellt ekonomiskt utrymme att uppfylla villkoren i anställningserbjudandet”. Myndighetens misstroende mot SFS har skadat företaget. Det har skapat misstro och olust bland anställda. Påståendena från Migrationsverket är helt ogrundade. SFS har bedrivit verksamhet i cirka sju år. Efter att från början ha haft fyra anställda är det vid dags dato tjugotvå. SFS har kollektivavtal inklusive alla försäkringar. Omsättningen är ca 8,5 Mkr med resultat efter avskrivningar på ca 50 Tkr. Företaget har aldrig haft någon betalningsanmärkning. Alla löner betalas alltid punktligt.

Plötsligt dimper ett brev ner från Migrationsverket. Där har man nu ändrat sig och godkänner SFS som arbetsgivare. För att i nästa mening meddela att Vlora får inte tillstånd i alla fall. Hon har ett så kallat återreseförbud till och med juli, som Migrationsverket vägrar att upphäva. Detta straff har ålagts henne för att hon var olydig mot Migrationsverket för nio år sedan. Det finns lagutrymme för att upphäva förbudet. Men här tillämpas ingen straffrabatt som ges till mördare eller våldtäktsmän. Vlora och barnen ska stanna i Kosovo tiden ut. Basta.

Det råder brist på arbetskraft inom ett flertal yrken i Sverige. Många svenska företag är beroende av utländsk arbetskraft för sin verksamhet. Utan tillgång till sådan skulle dessa företag i vissa fall tvingas lägga ned sin verksamhet. Svenska företag som vill rekrytera personal från annat land måste kunna lita på att Migrationsverket har kompetent personal som på ett skyndsamt och rättssäkert sätt handlägger ansökningar om arbetstillstånd.

Vlora, som har haft fast anställning i tre år, har nu med sina flickor varit utvisade i mer än tio månader. Utvisade till ingenting, inget jobb, ingen skola. Abrupt uppryckta ur hela sin sociala tillvaro. Detta är grymt, det är en barnmisshandel av värsta sort. Det är vansinne. Hela ärendet är ett byråkratiskt haveri. Migrationsverket läser lagen och ansökningshandlingar som fan läser bibeln. Vloras och barnens hopp, arbetsgivarens hopp står nu till att Migrationsdomstolen består av kloka kvinnor och män som skyndsamt undanröjer Migrationsverkets beslut. Alla inblandade skulle tjäna på detta.

Carl G Nilsson

f d riksdagsledamot