Skolavslutningarna är avklarade och studenterna har sjungit om den ljusnande framtiden. Sommarlovet har infunnit sig. En lång sommar som många förknippar med sköna dagar och minnen som skapas tillsammans med familj och vänner. Men det gäller inte alla.

För många barn och unga innebär sommarlovet en tuff tid, utsatta barn blir mer utsatta. Bris får fler samtal och vi vet att orosanmälningar till socialtjänsten alltid går upp inför sommaren, av oro för de barn och unga som man vet har det svårt på ett eller annat sätt. På sommaren ska det egna nätverket – familj och vänner – vara tryggheten. Men så ser inte alltid verkligheten ut.

Vi vet att den psykiska ohälsan bland barn och unga har fördubblats under de senaste tio åren. Det är mycket allvarligt. Men ännu allvarligare är att dessa barn och unga tvingas köa för att få hjälp. Vårdköerna har växt sig långa under Socialdemokraternas styre, både i riket generellt och här i Östergötland. Det vill Moderaterna ändra på och satsar därför nationellt 500 miljoner kronor per år för att korta väntetiderna till BUP och till första linjens insatser i den nära vården – utöver att införa en ny och utvecklad kömiljard. Men det räcker inte.

Bland det viktigaste för människor med psykiska problem är att hjälpen kommer snabbt. Ångest kan komma krypande vilken tid som helst på dygnet och då ska inte hjälpen vara långt bort. En av vårdens utmaningar är att den måste bli mer lättillgänglig och finnas där ungdomar finns – på internet. Vi vill därför införa en virtuell ungdomsmottagning i Region Östergötland, där man exempelvis kan få ett kuratorsamtal bara ett par klick bort. Vi tror inte att en ungdomsmottagning på nätet är lösningen på den psykiatriska vårdens alla problem, men vi är övertygade om att det är ett viktigt steg för att sänka barriären för unga att söka hjälp.

Det är dessvärre inte bara väntetiderna till BUP som växer. I Linköpings kommun får barn och unga som far illa inte hjälp enligt lagstadgad tid hos socialtjänsten. I dag är det hundratals barn och unga som väntar på att deras situation ska utredas, med de risker och lidande som en sådan väntan kan innebära. Det är ett stort politiskt misslyckande för en så pass välmående kommun som Linköping när stöd och hjälp inte kan ges till de mest försvarslösa i samhället, nämligen barnen.

Moderaterna i Linköping vill tillföra resurser för en utökad bemanning på socialsekreterare för barn och unga för att upprätthålla en rättssäker socialtjänst. Det är barnens rättighet och vår skyldighet. Och det kommer Moderaterna aldrig att tumma på.

Matilda Ekeblad (M)

talesperson för Östgötamoderaterna i sjukvård för barn och unga

Annika Krutzén (M)

vice ordförande socialnämnden i Linköpings kommun