Slutreplik på "Kommuner blir inte utan talan", 27/11.

I ett debattsvar från Svensk Vindenergi konstaterar de det som vi lyfte i vårt första inlägg. Ett slopat kommunalt veto kring vindkraften innebär en försvagning av det kommunala självbestämmandet jämfört med idag. Man lyfter främst fram att det finns kostnadsreduktioner att nå för vindkraftsbranschen om man fråntar medborgarna detta inflytande, vilket måhända är förståeligt ur deras perspektiv.

Ett annat argument för att kunna köra över medborgarna som lyfts fram av vindkraftslobbyn är att det vore olyckligt för klimatet. Det man i sammanhanget glömmer att nämna är att Sveriges elproduktion redan till 98 procent är fossilfri, främst tack vare en stor del vatten- och kärnkraft. Det som även är olyckligt med den energiöverenskommelse som har nåtts mellan regeringspartierna och större delen av Alliansen är att den snarare ökar utsläppen av koldioxid än tvärtom och dessutom till en mycket hög kostnad för samhällsekonomin. Framtidens ser just nu ut att präglas av återkommande elunderskott och tider av överskott då vi måste dumpa energi till underpriser, detta kopplat till de fluktuationer i produktion som inte minst vindkraften innebär.

Avslutningsvis lyfter man även fram att det är problematiskt att kommunala företrädare i första hand ser till lokala intressen och prioriteringar, vilket nog snarare är en rimlig förväntan från medborgarna. Det är ju även just det här som är den brännande punkten, vilka det är som ska ha den yttersta beslutsrätten. Vår absoluta uppfattning är att det kommunala självbestämmandet här är angeläget att värna och att det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

energipolitisk talesman

Jonas Andersson (SD)

gruppledare i Linköpings kommunfullmäktige samt vice ordförande i distrikt Östergötland