Debatt Svar på "Riksdagen bör slimmas", ledare, 27/6.

Christian Dahlgren skriver i en ledare att vi borde minska antalet riksdagsledamöter i Sverige. Argumenten är att vi riksdagsledamöter är för många i förhållande till vår befolkning, att vi är alltför okända och att ett minskat antal riksdagsledamöter skulle avkräva varje enskild ledamot ett större ansvar. Jag håller verkligen med Dahlgren om det stora ansvar som riksdagsledamöter bör ta på allvar och att vi gemensamt bör diskutera det bästa sättet att utöva vår demokrati. Men jag vill vara med i den diskussionen och problematisera vad en minskning av antalet riksdagsledamöter skulle kunna innebära.

Jag anser att det finns en viktig poäng med en bred representation i en demokrati. Om antalet riksdagsledamöter skulle minskas till 4–5 ledamöter från Östergötland skulle det med största sannolikhet innebära att det bara fanns representation från de tre största partierna. Jag tycker att det vore en brist att de mindre partierna inte skulle ha någon östgöte i riksdagen.

Om riksdagens ledamöter blev färre skulle det också innebära att de mindre partierna skulle mista sina platser i utskotten. Om inte de mindre partierna finns representerade i utskotten kan de inte utöva sitt demokratiska inflytande där. Utskotten skulle inte längre utgöra en riksdag i miniatyr.

Dahlgren skriver att ledamotens utrymme att agera är hårt beskuret. Under sexton månader fick jag förtroendet att vikariera som riksdagsledamot under föregående mandatperiod. Jag känner inte igen beskrivningen att det skulle vara svårt att kunna påverka och driva sina frågor. Det finns möjligheter. Men det måste ske demokratiskt och naturligtvis inom ramen för partiets ideologi och det partiprogram som kongressen beslutat om – det är som socialdemokrat jag är vald.

Det är centralt att riksdagsledamöter verkligen tar stort ansvar för sitt uppdrag och att vi är mycket närvarande hemmavid, men jag kan inte se att det skulle öka om vi blev färre. Snarare skulle det finnas en risk att färre östgötar fick möjlighet att möta oss politiker även mellan valen.

Procentuellt sett har det trots allt skett en minskning av andelen riksdagsledamöter eftersom vi nu är två miljoner fler i Sverige än i början på 70-talet när antalet fastställdes.

Det är avgörande att vi avkrävs ansvar så att vi sköter vårt uppdrag enligt vad våra väljare kan förvänta sig, oavsett partifärg. Jag vet att vi är många som kommer anstränga oss till det yttersta för att ta oss an vårt uppdrag som riksdagsledamot med kraft, ansvar och med en stark vilja för att kämpa för ett ökat förtroende för demokratin.

Eva Lindh (S)

riksdagsledamot från Linköping