Replik på "Måste vi bygga lådor?", ledare, 26/10.

Christian Dahlgren lyfter i sin ledare frågor om arkitektur och stadsutveckling. Sveriges Arkitekter välkomnar samtalet. Det blir dock bekymmersamt om arkitektur reduceras till yta: Arkitektur är så mycket mer. Det handlar om hur bostäder, arbetsplatser och offentliga platser blir tillgängliga, hållbara och kan fungera för människor med olika förutsättningar och behov idag och framöver.

Det går inte att blunda för att vi människor har skilda åsikter om vad som är vackert och fult – Christian Dahlgren resonerar själv om Magasinet 2 i Vallastaden. Linköpings nyaste stadsdel och dess byggnader diskuteras livligt både bland arkitekter och allmänheten, vilket är bra och nödvändigt.

I somras presenterade Fastighetsbyrån en rapport baserad på siffror från Novus där de frågade vilken byggnadsstil svenskar vill bo i. Enligt rapporten vill 22 procent bo i sekelskifte, 18 procent i nyproduktion, 10 procent i nybyggd bostad och för 23 procent spelar inte byggnadsstilen någon roll. Folk gillar olika. Vi behöver variation i uttrycksformer för att tillfredsställa alla smakriktningar.

Arkitekten har en beställare som ger förutsättningarna: resurser, anpassning till en viss grupp, krav på hållbarhet etcetera. Hur fasaderna ska se ut påverkas dels av beställarnas önskemål och resurser, dels av arkitektens professionella bedömning. Med morgondagens byggteknik med 3D-skrivare kommer nya utvecklingsmöjligheter, troligen får vi då se fler detaljer igen i ny arkitektur. Därmed inte sagt att ny ornamentik kommer att spegla äldre tiders uttryck. Arkitekturen är en spegel av sin tid – så har det alltid varit. Den speglar dessutom ett lands värderingar, anpassning till klimat och sätt att leva.

Vi behöver inga smakdomare som styr arkitekturens uttryck, vi behöver mångfald och variation. För att komma dit måste samtalet handla om långt mer än ett samtal om fasader. Det är som att bara tala om en ingrediens i ett recept. Även den enklaste måltid behöver mer än en smak.

Charlotta Holm Hildebrand

tf förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter