I Corren 4/4 försöker Niklas Borg (M) och Muharrem Demirok (C) framställa det som att det är vi socialdemokrater som vill sälja ut allmännyttan. Uppenbarligen bär vi också hela skulden för de höga hyrorna. Hyrorna behöver bli lägre, det är vi överens om. Ni missar dock den viktiga detaljen att Stångåstaden haft betydligt lägre hyreshöjningar under socialdemokratiskt styre än när Alliansen styrt kommunen. Självklart har vi ett ansvar som regeringsbärande parti, men att enbart skylla situationen på Socialdemokraterna ter sig en smula löjeväckande.

Niklas Borg och Muharrem Demirok får däremot gärna beskylla oss för en hög byggtakt. På fyra år byggde vi fler bostäder i Linköping än Alliansen gjorde under sina åtta år vid makten. Fler hyresrätter är ett måste om vi ska få bort bostadsbristen.

Gällande utförsäljningen 2017, som ni så starkt kritiserar, gjordes den för att Stångåstaden skulle kunna investera i både nya och befintliga hyresrätter. Inga hyresrätter togs bort från bostadsmarknaden, och era partier stod dessutom bakom affären. Lägenheterna såldes till ett stabilt och välrenommerat fastighetsbolag och affären vilade på ekonomisk grund.

Er grund tycks snarare vara ideologisk. Ni vill minska Stångåstadens dominerande ställning på bostadsmarknaden, samtidigt som vår kommun varje år växer med mer än 2 000 Linköpingsbor. Alla dessa behöver någonstans att bo. Vem ska ta ansvar för bostadsförsörjningen om inte Stångåstaden? Privata bostadsbolag behövs, men vi kan inte lägga ansvaret på dem. Er övertro till att enbart marknaden ska lösa bostadsproblemen signalerar ideologisk förblindelse. För er handlar även ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter om ideologi: Det är bättre att äga än att hyra.

Kristina Edlund (S)

kommunalråd i opposition

Mari Hultgren (S)

kommunalråd i opposition