Sveriges starka ekonomiska utveckling har lett till att bransch efter bransch letar med ljus och lykta efter utbildad arbetskraft. Linköpings universitet är en viktig del i att klara den utmaningen. Här utbildar sig morgondagens läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Vi i ser en stor brist på utbildad personal i både industri och välfärd. Den socialdemokratiskt ledda regeringen förstärker därför högskolan i hela landet med resurser motsvarande 25 000 totalt nya permanenta utbildningsplatser till 2021. För utbyggnaden tillför regeringen nya permanenta resurser för att bekosta varje ny högskoleplats. Det i kontrast mot den förra borgerliga regeringen som alltför ofta genomförde tillfälliga satsningar. Regeringens utbyggnad av högskolan kommer för Linköpings universitet innebära resurser motsvarande cirka 110 miljoner kronor, motsvarande totalt drygt 1 300 permanenta utbildningsplatser år 2021.

I Östergötland är bristen på ingenjörer påtaglig och hotar att begränsa regionens framtida tillväxt och attraktivitet. I Linköpings och Norrköpings kommun byggs det som aldrig förr och under den senaste mandatperioden har Socialdemokraterna initierat en lång rad nybyggnationer av infrastruktur, skolor och äldreboenden. Samtidigt letar industrin med ljus och lykta efter ingenjörer. Bara i Östergötland finns i skrivande stund 39 annonser som eftersöker ingenjörer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Därför är regeringens riktade satsning inom utbyggnaden på ingenjörsutbildningarna runt om i Sverige mycket välkommen. År 2023 motsvarar budgetsatsningen 160 miljoner kronor, exklusive studiemedel. Det motsvarar cirka nya 1 600 permanenta utbildningsplatser. Den breda satsningen på ingenjörsutbildningarna kompletteras dessutom med en ytterligare satsning på utbildningar inom samhällsbyggnad på 116 miljoner kronor som motsvarar cirka 1 150 utbildningsplatser. Av dessa nationella satsningar kommer över 22 miljoner kronor tillfalla Linköpings universitet. Det kommer spela roll för tillväxt och utveckling i regionen.

En ytterligare stor utmaning är att klara av att rekrytera tillräckligt många lärare. För en kunskapsintensiv region som Östergötland är tillgången till fler och bättre lärare helt avgörande. Regeringen har sedan dag ett genomför en rad åtgärder för att klara den framtida lärarförsörjningen. En består av en förstärkning av lärarutbildningarna med cirka 10 000 nya utbildningsplatser till 2021. Av dessa kommer resurser motsvarande drygt 600 platser tillfalla Linköpings universitet.

Även läkarutbildningen vid Linköpings universitet, rankad som Sveriges bästa av Läkarförbundet 2015, omfattas av resurser för nya permanenta platser. 2023 beräknas satsningen omfatta 96 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 440 utbildningsplatser i hela landet. Det kommer medföra resurser motsvarande cirka 90 utbildningsplatser till Linköpings universitet.

Att på detta sätt investera i kunskap och kompetens är rätt väg framåt för både Linköping och Norrköping. Ett starkt samhälle bygger vi genom investeringar i utbildning och kompetens. Det är så vi utvecklar den svenska modellen.

Helene Hellmark Knutsson (S)

minister för högre utbildning och forskning

Kristina Edlund (S)

kommunstyrelsens ordförande Linköpings kommun

Lars Stjernkvist (S)

kommunstyrelsens ordförande Norrköping