Någon som missat att det är valår i år? Självklart inte. Även om skolan inte är lika het som tidigare så saknas det inte uppfinningsrikedom bland partierna vilka åtgärder som ska frälsa den svenska skolan. Om eleverna inte ska ha en timme mer undervisning per dag, så ska timplanen utökas, främst i matematik eller så ska eleverna ha fler idrottstimmar. Eller så ska klasserna göras mindre och personaltätheten ska öka! Ser fint ut i skrift, men alla inom skolan ställer sig samma fråga – hur?! Hur ska detta gå till?

Jag blir genuint bekymrad över alla dessa förslag. Har Sveriges politiker suttit under en sten de senaste åren? Har man inte hört talas om lärarbristen? Den är redan här och håller på att eskalera. 2035 kommer det att fattas 79 000 lärare till den svenska skolan.

Att i det läget gå in och höja ambitionerna är helt världsfrånvänt. Vi har ett begränsat antal lärare idag. Det är en yrkesgrupp som redan är hårt pressad att utföra ett ambitiöst uppdrag med begränsade resurser. Lärare är den yrkesgrupp som toppar sjukskrivningsstatistiken. Kön till lärarutbildningarna är obefintlig.

Hur kan man i det läget gå ut med ökade ambitioner? Varför är det ingen som föreslår lösningar på det verkliga problemet som Sverige står inför – den skriande lärarbristen? Bara för att en fråga inte kan ordnas enkelt med flashiga slagord som funkar populistiskt, betyder det inte att man ska avstå från att försöka lösa den. Jag söker efter modiga politiker som vågar ge sig i kast med det svåra läget vi befinner oss i och våga föreslå riktiga lösningar, som kanske inte låter sig sättas upp på plakat, men som kan ha en faktisk påverkan.

Lärarförbundet är tydliga i vad som behövs:

- Ha en samlad strategi och koll på rekryteringsläget

- Höj lönerna så att de blir rekryterande

- Låt lärare vara lärare

- Ge bättre karriärmöjligheter

- Säkra möjligheten till kvalificerad kompetensutveckling

Inget av detta vinner kanske pluspoäng omedelbart, men det är insatser som måste göras. Skolkommissionen fick ett samlat uppdrag, gjorde sitt jobb, med sen saknas politiskt mod och vilja att ta vid och realisera det de redan identifierat behövs.

Kom igen. Snälla! När Sveriges elever riskerar att bli utan kvalificerade lärare, då är ropen på fler timmar eller tidigare betygssättning helt tomma ord utan innehåll. Vem ska ha dessa extratimmar och betygsätta eleverna om det inte finns lärare? Släpp sidlinjen och kom in i matchen – den som vågar göra nåt på riktigt har min röst!

Sandra Wahlström

ordförande i Lärarförbundet Linköping