Ska vi ha ett inkluderande samhälle behöver romer få en chans att delta på riktigt. Politiker och romer behöver jobba tillsammans. Det gör vi sedan två år i Linköpings kommun. Vi vill att Linköping ska bli ett föredöme inom romsk inkludering,

I minst 500 år har romer levt i Sverige. Romer är ett av våra svenska minoritetsfolk och den 8 april firar vi romernas nationaldag. 500 år är en lång tid som tyvärr har präglats av diskriminering och förföljelse. På 1600-talet fanns till exempel en lag om att romska män skulle hängas medan kvinnor och barn utvisades. Mellan 1914 till 1954 hade Sverige ett inreseförbud för romer, trots brinnande världskrig där romer mördades i koncentrationslägren. Det dröjde så långt som till 1959 innan romer fick rösträtt. Under samma tid fick romska barn rätt att gå i skolan.

Lyckligtvis är situationen betydligt bättre i dag, mycket tack vare människorättskämpar som Katarina Taikon och Rosa Taikon. Sedan flera årtionden har romer samma rättigheter som övriga medborgare. Svenska myndigheter ska värna den romska kulturen, minoritetsspråken och se till att alla nationella minoriteter har inflytande i samhället.

I Linköpings kommun har vi sedan två år ett samråd mellan romer och politiker där målet är att få fler romer att känna sig delaktiga i samhället. Fler ska nå egen försörjning, känna framtidstro och känna att det är lätt att komma med förslag om hur Linköpings kommun kan ge bättre förutsättningar för den romska gruppen. Eftersom vi jobbar tillsammans – romer och politiker – sätter vi gemensamt agendan och delar makten och ansvaret. De romska representanterna är demokratiskt valda inom den romska gruppen.

Vårt arbete behövs, för tyvärr finns fortfarande en omfattande diskriminering. Vi hör återkommande om människor som blir bortvalda på bostadsmarknaden, som möts av misstänksamhet när de handlar, tar in på hotell eller äter på restaurang. Det gör att många romer döljer sin identitet.

Vi uppmanar alla att fundera över invanda föreställningar och strukturer, och är inte nöjda förrän Linköpings kommun blivit ett föredöme inom romsk inkludering. Fler romer behöver klara skolan. Fler behöver bli hörda och ta plats på viktiga poster i samhället. Dit når vi genom att fortsätta låta romer delta på riktigt.