Förvisso är det mycket svek som romer utsatts för, århundraden av förtryck sätter spår som tar tid och kraft att ändra. Men Christian Dahlgrens ledare (10/6) riskerar med retorikens hjälp att framställa problemet som löst genom att lämna över ansvaret till ett EU ”därute”. Christian Gustavsson (debatt 9/6) ”har rätt” skriver han, och tiggeriet måste åtgärdas i ursprungsländerna. ”Så är det”. Men kan det verkligen vara så enkelt? Det tror inte jag. Varken som docent i socialt arbete, Linköpingsbo, svensk såväl som EU-medborgare, eller som volontär på Crossroads/härbärget – eller som kristen.

Stadsmissionens artikel 12/5 (liksom Jessica Eeks replik 10/6 på Christian Gustavssons) betonar andra aspekter som humanism och medmänsklighet. Att vi inte har ett val utan flera. Att vi kan agera parallellt, här liksom där, humanitärt liksom i strukturellt förändringsarbete.

Eventet nyligen på Stadsmissionens café med ”pop-up”-store (tillfällig försäljning av produkter tillverkade av EU-migranter) samt temakväll om ”EU-migranter som resurs” visar på möjligheter. De fyra som Johan Sievers intervjuade bekräftar att det inte är för ett fint härbärge – utan för barnens skull de är här dessa (ofta) mammor och pappor. En åhörare som anställt romer berättade om välgjort arbete; jag har provat flyttstädning med gott resultat. Det jag framför allt lärt mig i mötet med flera tiggande romer är att tillvaron är komplicerad (på så olika sätt för oss människor), att det inte finns enkla svar. Stadsmissionen, biståndsorganisationer som Hjärta till Hjärta, EU, andra politiska organ: kampen för godhet och rättfärdighet i samhället måste fortsätta på flera plan, på olika sätt. Kanske ibland med tvekan, är detta det bästa, det enda rätta? Men medmänsklighet får inte gå förlorad.

Om vi går på den linje som Jonas Andersson och Johan Karlsson (SD) förespråkar (14/6), är vi på väg åt helt fel håll för vår stad. Jag föreslår istället fördjupad analys av härbärget parallellt med fortsatt satsning.

Els-Marie Anbäcken

docent i socialt arbete

Mälardalens högskola