Debatt Svar på "Beslut om Helsa handlar om helheten".

Så fick jag då äntligen ett svar på min debattartikel (23/2) av Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men – det var ju inga svar på de fyra konkreta frågor jag ställde som är av så stort intresse för oss alla skattebetalare, patienter och väljare! Blir det billigare för skattebetalarna, blir väntetiderna kortare eller blir de nu så långa som de brukar vara på universitetssjukhuset? Hur blir det med den viktiga läkarkontinuiteten?

Vari ligger vinsterna med det nya ”helhets”-arrangemanget? Ja, vad blir egentligen bättre? Tala om det! Och inte känns det tryggare efter svaret jag fått. Att ge raka svar på raka frågor ingår tydligen inte i den politiska retoriken vilket knappast ökar tilltron till politiska beslut.

Vad jag också försökt säga är att sjukvård blir effektivast när de som arbetar med sjukvård får planera den och effektuera den själva, vilket Helsa är ett utmärkt exempel på. Skulle man inom den övriga sjukvården ha samma frihet och effektivitetsgrad i sitt arbete är jag övertygad om att vi inte skulle ha den sjukvårdskris vi nu har i landet.

Arend Wallenquist