En arbetsgrupp inom Centerpartiet föreslår att partiet skall förespråka fri invandring.

De flesta inser säkert att detta, antingen partistämman skulle göra misstaget att ställa sig bakom det eller inte, är en i dagens värld helt orealistisk utopi som på sin höjd kan bidra till att öka motståndet mot Sveriges redan förut generösa invandringspolitik.

Det som dock oroar mig mest är den bockfot som tydligt kan skymtas bakom förslaget.

För med helt öppna gränser och utan en reglerad invandringspolitik skulle vi aldrig kunna upprätthålla vårt nuvarande välfärdssystem. Sverige skulle inte ha ekonomiska möjligheter att ha kvar det sociala trygghetsnät vi nu har och än mindre förbättra det, vilket i många delar vore önskvärt.

Det är just det jag tror att den nyliberala falang som är på väg att kapa Centerpartiet också avser, när man nu med ett vackert omslagspapper av förment humanism och partiets fina devis om alla människors lika värde, försöker få stöd för sitt förslag. Det finns även andra förslag från arbetsgruppen, till exempel ”platt skatt”, som pekar i den riktningen.

Centerpartiet bör stå upp för en generös flyktingpolitik som kan ge skydd för förföljda och utsatta människor och för en rimligt reglerad arbetskraftsinvandring för de som har fått eller erbjudits arbete i Sverige. Men vi måste också vara beredda att kämpa för att behålla ett rättvist välfärdssystem där vi med ett väl utvecklat trygghetsnät ställer upp för varandra.

Det skulle vi inte inom överkådlig tid kunna klara med en helt fri invandring .

Det ligger i Centerpartiets tradition att inom en marknadsekonomisk ram verka för ett samhälle som kan ge sina medborgare rättvisa, grundtrygghet och välfärd. Det är därför dags för partiet att göra upp med de nyliberala krafter som bakom en kuliss av formuleringar som ”frihetslängtan” och ”rätt att göra egna livsval” etc, vill göra elitism och egoism till Centerpartiets nya ideologi.