Markus Konow skriver i sin krönika (Corren 12/3) att om man vill slippa rök så ”be människan som tände cigaretten att släcka den eller gå till en uteservering där rökning inte är tillåten”. Vi frågar oss: varför ska den som blir sjuk av tobaksrök tvingas byta uteservering? Det är ungefär som när den mobbade eleven tvingas byta skola i stället för den som mobbar.

För Liberalerna är det viktigt att undanröja hinder som ligger i vägen för människor att leva sina liv som de önskar, så länge det inte begränsar andras frihet. Ibland blir det dock krockar som nu med regeringens lagförslag om rökförbud på offentliga platser, däribland utomhusrestauranger och lekplatser. Här står allergikers, personer med lungproblem samt restaurangpersonalens frihet till rökfri miljö mot rökarnas frihet att röka i samband med måltid.

Astma- och allergiförbundet och Unga allergiker välkomnar ett rökförbud på offentliga platser i sitt remissvar på den utredning som föregått lagförslaget. Förbudet skulle innebära att deras målgrupper skulle få tillgång till ett område som de idag är utestängda från.

Alla landsting utom Stockholms läns landsting säger ja till ett rökförbud på uteserveringar. Hotell- och restaurangfacket är mycket positiva. Sedan rökförbudet på inomhusrestauranger infördes har en betydligt förbättrad inomhusmiljö uppnåtts, vilket både anställda och gäster uppskattat. Facket menar att nu är det också viktigt att serveringspersonal slipper utsättas för stora mängder tobaksrök när de jobbar på täckta eller halvtäckta uteserveringar.

Vi anser att friheten att slippa exponering av tobaksrök för astmatiker, personer med andningsbesvär och serveringspersonalen måste stå över restauranggästers frihet att röka i samband med måltid på uteserveringar.

Rökarens uppoffring blir att ta sin cigarett senare eller ta en avstickare runt hörnet för ett bloss. I kontrast till detta står, utan ett rökförbud, allergiker som förhindras tillträde till uteserveringarna och serveringspersonal som tvingas vistas i tobaksrök för att kunna utföra sitt arbete.

Jag, Barbro Westerholm, kommer att rösta för förslaget i riksdagen och hoppas många fler gör det så att lagförslaget går igenom. Ett rökförbud på uteserveringar skulle generera mer frihet än vad det skulle kosta.

Barbro Westerholm (L)

riksdagsledamot

Anita Jernberger (L)

regionråd

Linnéa Darell (L)

Nätverket Funktionella Liberaler

Madelaine Pavlidis (L)

ordinarie ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden