Simsportföreningar och driftsansvariga för nuvarande simhall informerades för några veckor sedan att simhallsprojektet blivit betydligt dyrare än vad som beräknats i ursprunglig budget. Politikerna har även beställt en revidering av ”simhallsbygget” där funktion och samhällsnytta prioriteras bort till förmån för utseende och arkitektur.

Revideringen innebär att en 25-metersbassäng tas bort till förmån för byggnadsstruktur. Andra ytor, såsom till exempel omklädningsrum, har krympts i storlek. Det innebär även stora förändringar för allmänhetens bad och för de idrottsföreningar som utnyttjar anläggningen. Det ger minskade möjligheter till simundervisning, skolsimundervisning och insatser utifrån ett integrations- och etableringsperspektiv om simundervisning, simning, vattenpolo, undervattensrugby, fridykning, simhopp och vuxenundervisning ska tvingas trängas på samma yta. Vid arrangemang i den planerade 50-metersbassängen kommer de allmänna besökarna, precis som idag, att få mindre möjligheter till motionssimning. Den tänkta 25-metersbassängen skulle ha använts till simundervisning. Om man avstår från att bygga denna bassäng minskar allmänhetens möjlighet till simning drastiskt då simundervisningen måste bedrivas i 50-metersbassängen.

Den nya simhallens utformning och behov har gjorts efter förutsättningar från 2012. Sedan dess har flera händelser inträffat som påverkar projektet:

- Den ökade flyktingströmmen som medför ett stort behov av simundervisning vilket kommer bestå under lång tid.

- Motionsidrotten simning, som till exempel swimrun har blivit en ny folkrörelse.

I kommunens nya idrottspolitiska program är det fastlagt att ”kommunen ska erbjuda alla medborgare möjligheter och förutsättningar att vara aktiva hela livet …”. Vi simsportföreningar har idag inga möjligheter att driva verksamhet för alla som vill vara med och i den nya anläggningen, med den föreslagna revideringen, blir det inte en simhall för alla. Det finns en uttalad ambition att Linköpings invånarantal ska öka, hänsyn bör tas till detta.

Staten satsar medel för att Sverige ska satsa än mer på simkunnighet och simidrottsföreningarna i Linköping bedriver redan idag en oerhört stor simundervisning och motionsverksamhet både för ungdomar och vuxna – en verksamhet som bara ökar. Med en mindre simhall kommer möjligheten i Linköping att möta den satsningen Sverige gör inte vara möjlig.

Linköpings politiker bör planera för framtiden och bygga en simhall som redan från start kan tillgodose medborgarnas behov inkluderande motionssimning och lek, simundervisning, skolsim, simföreningars olika verksamheter samt även integrationsverksamheten.

Samhällsnytta och funktion måste gå före elegans och design!

Katarina Eckerberg Olsson

ordförande Linköpings Allmänna Simsällskap

Jesper Lundqvist

ordförande Linköpings Simidrottsförening

Erik Winther

ordförande Linköpings Sportdykarklubb

Kristin Lönnqvist

distriktsidrottschef Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna

Mattias Ottosson

ordförande Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna