I en tid av digitala revolutioner och en ständigt föränderlig arbetsmarknad är det en sak som är säker. Vår kompetens är vår säkerhet och vårt konkurrensvapen. Det gäller för oss som individer men lika mycket för de företag som vill överleva på dagens marknad. Vi har diskuterat frågan om kompetensutveckling förut, men den fortsätter bara att bli mer angelägen. I samhällsdebatten ser man ofta diskussioner kring alltifrån matchningsproblematik till nya yrken som kommer och går. Tyvärr pratas det för sällan om ett helt avgörande perspektiv, nämligen kompetensutveckling i det vardagliga arbetslivet.

För det är här det brister. Trots att den verkliga satsningen på kompetensutveckling bör ligga här. Strategier och metoder för kompetensutveckling måste utvecklas och integreras som en naturlig del i organisationers vardagsliv. Det är då vi ser de stora positiva effekterna av kompetensutveckling. Tyvärr är det systematiska arbetet med kompetensutveckling inte nog prioriterat ute på arbetsplatserna idag.

En ny rapport från Unionen visar att fyra av tio tjänstemän inte genomfört någon kompetensutveckling alls de senaste tolv månaderna. Fler än hälften av tjänstemännen har ingen plan för sin kompetensutveckling, och bara 17 procent av tjänstemännen har en strategisk plan. Nästan hälften av tjänstemännen saknar en systematik för sin kompetensutveckling, och färre än två av tio har sin kompetensutveckling kopplad till tydliga mål, långsiktighet och till verksamheten.

Det är tydligt att vi måste se en förändring av attityder och även en förändring av utbildningssystemet för att komma tillrätta med den här bromsklossen. Vi måste göra det möjligt för företag och deras anställda att hela tiden vara trygga i att utvecklingen av rätt kompetens alltid är en del av verksamheten. Just anpassningar av utbildningssystemet är givetvis viktiga åtgärder för att göra det möjligt, men långt ifrån tillräckligt. Det är uppenbart att kompetensutveckling i det praktiska arbetslivet helt enkelt måste systematiseras ute på arbetsplatserna som en del av verksamheten.

För hur länge håller en examen ute i den föränderliga världen? Tiden då en högskoleutbildning räckte ett helt arbetsliv är nu dessvärre förbi. En ny skara av förväntansfulla studenter intar universiteten runtom i landet och inte minst här i Östergötland på Linköpings universitet. Ambitiöst viger de en tid av sina liv till studierna, med hopp om en framtid där utbildningen blir biljetten ut på arbetsmarknaden. Men väl där börjar också utmaningen att fortsatt hålla sig anställningsbar under ett helt arbetsliv.

Så sätt kompetensutvecklingen i system, alla Östergötlands arbetsgivare! Säkra Östergötlands plats även fortsättningsvis på världens marknader genom företagets största tillgång. De kompetenta medarbetarna.

Christine Lindström

regionordförande Unionen Öst

Malin Engström

regionchef Unionen Öst