Nyligen kom beskedet att omkring 130 arbetsförmedlingskontor kommer läggas ner. Sedan tidigare har 4 500 personer varslats om uppsägning. Detta innebär att många kommuner kommer stå helt utan den service på daglig basis som det fysiska mötet ger.

Morten Hjeltholt, docent vid Köpenhamns universitet, har visat på negativa konsekvenser som den snabba digitaliseringen ger där stora grupper ställs utanför arbetsliv, studier samt möjligheten att delta i olika sorters kulturaktiviteter. Det forskningsprojekt som Linnéuniversitet driver i Botkyrka kommun visar också på att digitaliseringen inte helt fullt ut kan ersätta det fysiska mötet för att överbygga kulturella och språkliga hinder.

Vid en omfattande digitaliseringsprocess är min uppfattning att det är viktigt att det visas hänsyn till de grupper som står långtifrån arbetsmarknaden och om det finns hinder att tillgodogöra sig den digitala tekniken så är det av yttersta vikt att de får den hjälp de behöver.

Det är klart att arbetsmarknadspolitiken på många områden behöver förbättras men då handlar det om att göra det succesivt samt att ett privat alternativ är på plats för att komplettera de goda insatser som Arbetsförmedlingen och kommunerna redan gör. Men detta kräver offentlig upphandling och kommer förmodligen ta flera år. Därmed finns det en risk att servicen och matchningen försämras samt fördröjs för de som är i behov av Arbetsförmedlingens hjälp, både för de som är självgående och de som står långtifrån arbetsmarknaden.

Daniel Thörner

arbetsförmedlare