Nu har ännu ett amorteringskrav börjat gälla och fler unga stängs ute från bostadsmarknaden. Men en ny rapport visar att ett stöd till bosparande skulle öka sparandet bland unga, inte minst de med lägre inkomster. Och tiden det tar att spara ihop till en kontantinsats skulle kortas runt om i landet, däribland i Linköping. Det är hög tid att regeringen hittar en hoppfull bostadsreform som hjälper unga.

Den 1 mars trädde ett utvidgat amorteringskrav i kraft. Det berör omkring 15 procent av bostadsköparna. Samtidigt kommer rapporter om att blancolånen bland unga ökar med illavarslande hastighet. Unga tvingas in i osäkra lånevillkor med hög ränta för att hitta ett eget hem. Så kan vi inte ha det.

Mot bakgrund av det har analysföretaget Prognoscentret, på uppdrag av HSB, tagit fram en rapport om ungas inställning till ett avdragsgillt bosparande av norsk modell. Rapporten utgår från en enkätundersökning bland 782 personer i åldern 18–29.

Resultatet är hoppfullt. Ett stöd till bosparande skulle öka ungas sparande med 20 procent i snitt. De med lägst inkomst skulle relativt sett spara mest. Och tiden för att spara ihop till kontantinsatsen för en etta skulle minska med i två år i snitt i Sveriges 20 större städer. I Stockholm skulle det nu ta längst tid, 20 år, följt av Uppsala, 14 år, och Göteborg, 13 år. I Linköping skulle det nu ta nio år att spara ihop till kontantinsatsen, en minskning med tre år.

Men smakar det så kostar det? Jo, alla reformer måste naturligtvis finansieras. Våra beräkningar visar att kostnaden landar på cirka 2 miljarder per år. Ett system med startlån, även det av norsk modell, skulle ytterligare underlätta inträdet på bostadsmarknaden och innebär endast en högre självfinansierad upplåning. Med all respekt för skattemedel, men mycket pekar på att det här är en välinvesterade pengar.

Regeringen bör därför låta sig inspireras av två lyckosamma norska lösningar som kort går ut på:

- Skapa ett bosparande som är avdragsgillt med ett halvt inkomstbasbelopp, där avdraget uppgår till 20 procent av sparandet. Avkastningen på bosparandet bör vara skattefritt.

- Inför ett startlån som innebär att unga människor får möjlighet att låna en mindre del lånet av staten till förhållandevis låg ränta, och med längre avbetalningstid. Det vore en bra broms mot dagens galopperande blancolån.

Sverige har under alldeles för lång tid låtit de boende stå för i princip hela finansieringen av boendet. Nu är det upp till politikerna att ändra på det.

Anders Lago

förbundsordförande HSB

Anders Stjärnberg

vd HSB Östergötland