Debatt För första gången på decennier så byggs det i Norrköping. Det byggs mycket och det kommer att byggas ännu mer. Många ser positivt på utvecklingen medan andra tycker att det händer för mycket eller att arkitekturen inte passar in. När staden växer så måste vi ställa höga krav på bebyggelsen, för att inte tappa Norrköpings identitet. Vårt kulturhistoriska arv ska värnas men också utvecklas på ett klokt, samtida och innovativt sätt. Det vi bygger idag utgör morgondagens kulturarv.

Men god arkitektur handlar inte enbart om hur ett hus ser ut. Det är en viktig parameter men bara en av många som måste uppfyllas. God arkitektur handlar främst om omsorg. Om människorna som ska använda ett hus, men lika mycket om de som vistas utanför. Att respektera platsens karaktär, dess naturliga förutsättningar och intilliggande bebyggelse. Att lägga omsorg om detaljerna och åstadkomma en bebyggelse som berikar stadsrummet. Det här betyder inte att man måste bygga en kopia av intilliggande hus.

För ett par år sedan togs det fram en detaljplan för Strömsholmen och kajerna intill. Sedan dess har vi arbetat med att förädla kajstråket. Hamngatan ska bli en trivsam plats för vistelse. Vid kajen byggs paviljonger med generösa bryggor nedanför. Kalvhagen förlängs och blir en park med spännande trädkojor att leka i. På Strömsholmen anläggs ett allmänt bad med bryggor som generösa soldäck. Här är alla välkomna att bada gratis mitt i stan.

När kommunen bjöd in till tävling om vad som skulle byggas på ön visade fyra aktörer intresse. Förslagen var två hotell, en konferensanläggning med kontor och en konsthall. Hur skulle då kommunen förhålla sig? Erbjudandet om en konsthall med högklassig modern konst, dessutom med fri entré är ju fantastiskt men när vi idag förtätar inne i staden så måste vi värna extra mycket om våra allmänna rum. De måste kunna användas på många olika sätt av alla typer av människor. De måste vara trygga. En konsthall är stängd nattetid och kräver slutna väggar för konstverken. Ett hotell däremot är alltid öppet, årets alla dagar, dygnet runt och fungerar utmärkt tillsammans med ett bad. Bottenvåningen och takterrassen är till för alla, inte bara för hotellets gäster. Ett stadens vardagsrum dit alla är välkomna.

Nu har en första skiss på hotellet visats och reaktionerna är många. Precis som överallt när det ska byggas är vissa emot och andra för, men man måste se alla aspekter och värden. Strömsholmen är en viktig pusselbit i ett nytt stråk. Man ska kunna röra sig över ön även när det är mörkt utan att vara rädd. Strömsholmen ska kunna användas av alla. Gamla och unga, medborgare och besökare. Självklart ska huset utformas omsorgsfullt men det allra viktigaste är att det är inbjudande och berikar platsen. En första illustration visar inte hur det slutligen kommer att se ut och nu ska huset bearbetas. Taket, fönstren, bottenvåningen och detaljerna. Men att låta bryggornas trä återkomma i fasaden är ett ödmjukt sätt att ta sig an den känsliga platsen. När huset står färdigt, hoppas jag att de allra flesta kommer att vara nöjda och kan hitta sitt eget sätt att ta del av vår fina ö.