Replik på "SD värnar självbestämmandet", 9/1.

Utan EU:s nya gränsvärden för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön tvingas vi i Sverige försämra vår arbetsmiljö för att kunna konkurrera med dödliga villkor.

SD pekar i sin replik på ett ämne där Sverige i dag har ett strängare gränsvärde än det EU nu beslutat om. Faktum är att nästan samtliga nya EU-gränsvärden mindre ambitiösa än de som idag gäller i Sverige.

Det är precis så det ska vara. All arbetsmiljölagstiftning på EU-nivån är minimilagstiftning, det vill säga den sätter ett gemensamt golv för alla länder. Sedan kan de länder som vill, som Sverige, Tyskland, och Belgien, gå betydligt längre.

Gemene man kan inte förväntas veta det, men folkvalda Europaparlamentariker bör faktiskt veta vad de röstar om. Sveriges ambitiösa gränsvärden förutsätter att det finns bra gränsvärden inom hela EU. Annars måste vi på den inre marknaden konkurrera med medlemsländer som dumpar sina kostnader genom en dödlig arbetsmiljö. Det slår direkt mot arbetares hälsa på golvet.

Vilka gemensamma regler kommer SD att vara emot härnäst? EU-lagar som skyddar barn från farliga ämnen i leksaker? Lagstiftning för att minska klimatutsläppen? Är det också sådant ”vi klarar det bäst själva”, som de skriver? Huvudlöst är bara förnamnet.

SD röstade även emot ett nytt gränsvärde för dieselavgaser, där Sverige hör till de länder som ännu inte har ett gränsvärde. Varför vill SD utsätta arbetare inom bland annat transportsektorn och gruvnäringen för onödiga risker?

Jag förstår att SD vill försöka rikta fokus på arbetsvillkorsdirektivet istället, eftersom deras agerande när det gäller cancerframkallande ämnen är oförsvarligt. Men just arbetsvillkoret en fråga vi socialdemokrater arbetar med dagligdags, jag leder trepartsförhandlingarna för att förbättra förslaget. Men konstigt nog har jag aldrig sett till SD på några som helst möten där det har diskuterats, och inte heller några ändringsförslag med SD-ledamöternas namn på.

Det minsta man kan förvänta sig är att SD gör sin hemläxa innan de sätter sig vid röstknapparna och avgör frågor som handlar om vanliga människors liv.

Marita Ulvskog

tf ordförande för Europaparlamentets sysselsättningsutskott