Vreta Kluster fyller fem år den här veckan. Vi i Koalition för Linköping (S, MP, L) är mycket stolta över denna mötesplats och utvecklingsarena som är vida känd utanför Linköping. Utgångspunkten när Vreta Kluster skapades var att uppmärksamma potentialen i gröna näringar. Idag är fler än 120 företag knutna till Vreta Kluster och fler ska det bli.

Linköpings kommun ligger mycket långt framme med att stödja utvecklingen av gröna näringar där det ingår jord, skog, mat, djurhållning, energi, vattenbruk och trädgård. Vi är alla vana med att se vad vår natur kan göra möjligt. Under senare år har förädlingsdelen i form av olika lokala produkter vuxit kraftigt. Här finns en marknad med stor potential.

Många företag inom gröna näringar finns på landsbygden. Det är viktigt att befintliga företag hänger med i utvecklingen men vi måste också förstå nyföretagandets betydelse för en levande landsbygd. Allt fler specialiserade småföretag växer upp och de har ofta anknytning till lokal livsmedelsproduktion. Linköpings- och östgötaprodukter klarar sig mer än väl i den hårda konkurrensen.

Vad kan vi göra för att fortsätta stödja den positiva utvecklingen inom gröna näringar? När vi politiker träffar företag så finns det några ingångar som är tydligare än andra. Det gäller utbildning, mötesplatser, kommunal service och rekrytering.

För utbildning finns Vretaskolans olika gymnasieinriktningar. Därtill kan vi koppla Vreta Klusters specialiserade utbildningar som ligger i framkant.

Vreta Kluster fortsätter utvecklas som mötesplats och det börjar bli fullt. Nya etapper planeras för att utöka företagsparkens moderna och fräscha lokaler. I kommunens landsbygdsstrategi ingår stödjandet av nätverk och företagarföreningar i mindre orter runt Linköpings kommun. En annan viktig del är nyföretagarrådgivning.

Vi ser över den kommunala servicen för samtliga företag i kommunen. Kontakterna med kommunen förenklas så att företagare kan fokusera mer på att driva och utveckla sitt företag.

För att stödja rekrytering driver vi arbetsmarknadsprojekt inom gröna näringar med utbildning och praktik som kan leda till arbete. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det finns många olika arbetsuppgifter att utföra. Ett spännande projekt är ”Drivbänken” som ska ge arbetssökande chansen att lära sig mer om gröna näringar. Med utbildning och arbetsträning kan deltagarna ta sig närmare arbetsmarknaden och bli mer anställningsbara. I målgruppen ingår nyanlända med bakgrund inom jordbruk eller med intresse för odling.

Vi vill gratulera Vreta Kluster till de första fem årens framgångar och ser fram emot den fortsatta utvecklingen. Gröna näringar kommer med all säkerhet vara en viktig del av Linköpings näringsliv. I den utvecklingen spelar Vreta Kluster en stor roll.

Kristina Edlund (S)

kommunstyrelsens ordförande

Nils Hillerbrand (MP)

kommunalråd

Christer Mård (L)

kommunalråd