I Linköping finns caféet Hälsofreak, som gjort valet att skriva ut mängden kalorier i sina rätter. Hälsa kan vara väldigt mycket. Hälsosamt kan lätt bli ohälsosamt; i dag lever cirka 100 000 personer med en diagnostiserad ätstörning. Ätstörningar syns ofta inte, har ingen ålder och går inte över av sig själva. Därför har vi alla ett ansvar.

Vi i Frisk och Fris (Riksföreningen mot ätstörningar) lokalavdelning reagerar på det val Hälsofreak gjort angående kaloriinformation. Detta val är inget som direkt skapar en ätstörning, eftersom många komponenter spelar in, men det bidrar onekligen till ett komplicerat förhållande till mat. Dessutom vet vi att redan drabbade och personer i riskzonen kan triggas av detaljer, siffor och bilder. Med tanke på hur många som i dag lever med en ätstörning (och mörkertalet är stort) innebär det att vissa av Hälsofreaks kunder är drabbade.

När vi pratar hälsa bör vi även tänka på den psykiska. Att vara medveten om exakt mängd mat vi äter kan störa relationen till oss själva och till vår kropp. En svensk studie visar att 80 procent av alla 15-åringar är missnöjda med sin kropp och en brittisk studie konstaterar att 66 procent i åldern 16–21 försöker hålla igen sitt matintag. Att fokusera på ”nyttig” mat och kalorimängd bidrar som vi ser det till en negativ utseende- och viktfixering. Vi vill istället se acceptans för olikheter och alla kroppars lika värde. Vår vision är ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.

Det här är en uppmaning till Hälsofreak att ta bort kaloriinformation. Det är även en uppmaning till andra att påpeka detta för Hälsofreak. Men samtidigt handlar det inte bara om ett enskilt café, det handlar om vad vi alla säger och gör – det påverkar oss själva, våra barn och våra medmänniskor.