Replik på "Miljöpolitik som gör nytta", 5/6.

I Corren den 5 juni skriver flera moderater att regeringens miljö- och klimatpolitik är ineffektiv och att växthusgasutsläppen ökar enligt SCB. De menar att fokus för miljö- och klimatpolitiken måste vara att skapa så stor nytta som möjligt och att regeringen har misslyckats med detta.

Det finns tre sätt att mäta utsläpp på: territoriellt, produktionsbaserat eller konsumtionsbaserat. Det som skiljer dem åt är den geografiska omfattningen och hur metoden för beräkningarna ser ut. När det gäller SCB använder de sig av produktionsbaserade utsläpp och då räknar man även in bränsleanvändning från internationell sjöfart och flyg.

Utsläppen från både sjöfart och flyg har ökat. När det gäller sjöfarten ökar utsläppen på grund av att fartyg bunkrar bränsle i Sverige och det beror bland annat på att svenska aktörer var tidigt ute med att kunna erbjuda lågsvavelhaltigt bränsle. Det är bra för haven men dåligt för våra utsläppssiffror.

Flygets ökade utsläpp beror på att flygresorna har ökat. Det är här moderaternas argumentation haltar då man både oroar sig för att växthusgasutsläppen ökar och samtidigt vill ta bort en åtgärd som kan minska samma siffror, nämligen flygskatten. Fram till april i år var flyget det enda transportslaget som inte betalat någon skatt för sin klimatpåverkan och vi i MP har varit drivande för att även flyget ska bära sina kostnader. Enligt de utsläppssiffror som tas fram av Naturvårdsverket och som vi använder för att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt, minskar utsläppen.

Men – oavsett hur vi mäter utsläppen måste de minska. För oss i Miljöpartiet är det självklart att klimatfrågan är valets viktigaste fråga. MP har tagit fram en klimatfärdplan med 142 olika förslag för att vi ska kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde allt vi kunde för att ställa om. Moderaterna behöver nu förklara varför de skär ner massivt i den svenska miljö- och klimatbudgeten. M behöver förklara varför ni tycker att vi ska ta av oss den ledartröjan vi stolt burit i regeringsställning för att bli världens första fossilfria välfärdsland.

M behöver förklara varför ni valt förslag att gå till val på som i praktiken redan genomförs.

Margareta Fransson (MP)

toppkandidat till riksdagen för Östergötland