Region Östergötland följer inte Socialstyrelsens riktlinjer för screening vid livmoderhalscancer. Tidig upptäckt är avgörande och vi vet att screening/cellprovtagning och HPV-test räddar liv. Åldersgränsen för provtagning är diskriminerande och utgår från att kvinnor inte har ett aktivt sexliv efter 64 års ålder. Vi vill att alla regioner och landsting följer Socialstyrelsens riktlinjer och att gränsen för provtagning höjs.

2015 bestämde Socialstyrelsen att cellprovtagningen för att upptäcka livmoderhalscancer skulle göras med en HPV-baserad metod för kvinnor mellan 30 och 64 år. Kvinnor som inte kom till provtagningen kunde få ett självtest hemskickat. Programmet beräknades rädda 30 liv och ge 60 färre fall av livmoderhalscancer per år.

Nu i april 2018 är det fortfarande bara Skåne, Örebro, Stockholm, Jönköping och Dalarna som har implementerat den del av riktlinjerna som säger att proven ska analyseras för HPV.

I Socialstyrelsens program står också att om kvinnor inte kommer till provtagning under ett visst antal år så ska de få ett självtest hemskickat. Denna del av programmet har bara implementerats i Skåne och i Västra Götaland.

För att inte fler kvinnor ska insjukna och dö i denna sjukdom så vill vi:

1. Att Socialstyrelsens program för cellprovtagning genomförs nu i alla landsting.

2. Att alternativet självprovtagning erbjuds alla kvinnor.

Nyligen kom en svensk studie som visar att av de kvinnor som erbjöds självprovtagning valde 47 procent att delta, jämfört med 39 procent bland de som erbjöds ordinarie cellprovtagning. Självprovtagningen blir naturligtvis mycket billigare för samhället och mycket enklare för kvinnan.

3. Att åldersgränsen för screening höjs.

I dag blir man kallad upp till 64 år. En svensk studie visade nyligen att hos äldre kvinnor upptäcks livmoderhalscancer i senare stadier än hos yngre och de har därmed sämre förutsättningar att överleva sjukdomen och dessutom sämre förutsättningar att klara av en tuff cancerbehandling. Många kvinnor blir i dag singlar efter 64 år. Ens partner kanske avlider eller man skiljer sig. Om man då går in i en ny relation så riskerar man en HPV-infektion som inte blir uppföljd.

Vi anser att den åldersgräns för screening som idag finns är åldersdiskriminerande. Man har utgått ifrån att kvinnor inte kan ha ett aktivt sexliv med nya partners efter 64 års ålder. Tills vi får en höjning av åldersgränsen bör kvinnor över 64 år få möjlighet att göra ett självtest.

Cancer har ingen övre åldersgräns och det finns ingen välgrundad anledning att inte tro att de kvinnor som passerat den valda åldersgränsen på 64 år inte skulle ha nytta av screeningen.

Tidig upptäckt räddar liv

Barbro Sjölander

ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer