Debatt Uttag medges ej. Transaktionen kunde ej genomföras. Det är besked som många av Sveriges pensionärer möter alltför ofta. Den allmänna pensionen räcker inte till ett gott liv och kanske inte ens till det allra nödvändigaste. PRO tycker det är dags att höja den allmänna pensionen.

Vi är i dag över två miljoner pensionärer i Sverige. Var femte person i vårt land är alltså beroende av en inkomst vi inte längre kan påverka. Sex av tio pensionärer lever på eller strax över den relativa fattigdomsgränsen, som i dag innebär cirka 12 500 kronor efter skatt. Över 300 000 pensionärer har en inkomst under gränsen.

Den allmänna pensionen har urholkats under många år. När lönerna fortsätter att stiga och priserna på boende ökar står pensionerna stilla, eller till och med sänks. Den så kallade bromsen i pensionssystemet har sänkt pensionerna inte mindre än tre gånger sedan 2010. Utan en rejäl tjänstepension blir livet som pensionär fattigt. Många halverar sin inkomst när de går i pension. För de som tvingas i tidig pension kan inkomsten bli ännu lägre. Det är inte en hållbar utveckling.

Inkomsterna måste jämnas ut mellan livets olika skeden. Reallöneökningar har gett de som jobbar en bättre ekonomi. Det är bra. Men skillnaden i inkomst och levnadsstandard mellan de yrkesverksamma åren och pensionen är orimligt stora. De senaste 15 åren har skillnaden mellan den genomsnittliga årslönen och genomsnittliga allmänna pensionen ökat med 90 000 kronor.

Det finns ingen snabb och enkel lösning på problemet med de låga pensionerna. Men det går. PRO har genom åren arbetat fram flera olika förslag. Genom en kombination av flera olika åtgärder går de att förbättra pensionärers ekonomiska villkor. Pensionsfrågan angår alla och får inte gömmas bakom konsensus och pensionsgruppens stängda dörr.

Vi uppmanar därför samtliga riksdagspartier att se till att arbetsgivarna ökar inbetalningarna för sina anställda i pensionssystemet. På så vis kan det som betalas ut från systemet, den allmänna pensionen, höjas. Det tjänar alla på. Stabiliteten i pensionssystemet måste också öka, så att bromsen inte slår till och sänker pensionerna. Garantipensionen och bostadstilläggen måste höjas ytterligare.

Allt detta är möjligt. Men det krävs politiska beslut. Inför valet den 9 september uppmanar vi därför samtliga partier att ställa sig bakom vårt krav om höjd allmän pension. Det gynnar alla. Dagens och morgondagens pensionärer.

Christina Tallberg

ordförande PRO

Curt Karlsson

ordförande PRO Östergötland