Medges ej. Alltför ofta möter många av oss pensionärer det beskedet när vi ska betala. Pensionen räcker helt enkelt inte, inte ens till det mest nödvändiga. Pensionärer som bara vill leva ett vanligt liv ska inte behöva vara med om att uttag medges ej i mataffären eller någon annanstans.

Sex av tio pensionärer lever strax över eller på gränsen – fattigdomsgränsen. Idag går den relativa fattigdomsgränsen vid 12 500 kronor efter skatt. Vi kräver därför att den allmänna pensionen höjs.

Den allmänna pensionen består av flera delar, bland annat:

1. Inkomstpension – den stora delen av den inkomstbaserade pensionen. Bygger på de inbetalningar som gjorts under hela yrkeslivet till pensionssystemet.

2. Tilläggspensionen – för de som fortfarande har det, alltså de som tjänade in ATP-poäng under det gamla systemet.

3. Premiepension – en mindre del av den inkomstbaserade pensionen som var och en får placera själv i till exempel fonder.

4. Garantipension – ett tillägg för de som har låg inkomstbaserad pension, eller som helt saknar sådan.

5. Bostadstillägg – ett inkomstprövat tillägg för de som har relativt höga bostadskostnader.

Skillnaderna mellan olika delar av landet är visserligen inte så stora när det gäller den allmänna pensionen, men mellan män och kvinnor är skillnaden tydligare. Det visar helt nya siffror från Pensionsmyndigheten.

I februari i år var den allmänna pensionen, alltså alla delar utom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, i landet 12 341 kronor i genomsnitt per månad före skatt. För män var summan 14 018 kronor. För kvinnor bara 10 854 kronor.

I Östergötlands län var den genomsnittliga allmänpensionen 12 655 kronor per månad. I grannlänet Västra Götaland var beloppet 12 808. När det gäller skillnader mellan män och kvinnor ser det ut så här i Östergötland: För män var medelbeloppet 14 700 kronor och för kvinnor 10 886 kronor.

Den allmänna pensionen är alltså så låg att den för många, i synnerhet bland kvinnorna, inte ger ekonomisk trygghet, som ett pensionssystem borde göra. Tjänstepensionen skulle vara ett komplement till den allmänna pensionen, men har blivit en nödvändighet för att få ekonomin gå ihop som pensionär.

I årets val är vi rekordmånga – vi som lever på vår pension. Mer än en fjärdedel av Sveriges röstberättigade är över 65 år. Vi är många och har olika åsikter om det mesta – men en sak är vi överens om. Därför säger vi till alla politiker i samtliga partier: Höj den allmänna pensionen!

PRO startar nu en namninsamling för att visa på trycket. Vår målsättning är minst 100 000 namn. Listan tänker vi överlämna till ansvarig minister i augusti.

Christina Tallberg

ordförande PRO

Curt Karlsson

ordförande PRO Östergötland