När regionfullmäktige idag samlas står föregående år – 2018 – i fokus när beslut ska fattas om årsredovisning för Region Östergötland. Ett år som går till historien som rekorddåligt, både vad gäller ekonomiska underskott och växande vårdköer.

För efter fyra år med Koalition för Östergötland vid styret är ekonomin i fritt fall. Hela regionens verksamhet gick 2018 med 305 miljoner i underskott, vilket är unikt. Bara den sjukvårdande verksamheten gick över en halv miljard back, vilket i sin tur är det största underskottet för ett enskilt år någonsin.

Situationen är ohållbar. Även regionens revisorer har nu valt att rikta kritik mot regionstyrelsen där de uttalar att bristerna är allvarliga och att styrelsen inte bedrivit verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande vis.

Samtidigt som ekonomin blöder försämras också tillgängligheten till vården på bred front. Det handlar bland annat om att det är svårare att få besök hos läkare på vårdcentral inom lagstadgade sju dagar, andelen väntade patienter för besök eller behandling hos specialistvården har ökat, liksom väntetiderna inom den psykiatriska vården.

Moderaterna och Kristdemokraterna har varnat för vårdkrisen under flera år. Vi har sett att väntetiderna har ökat, att andelen patienter som vårdas på fel avdelning är fler än någonsin och att vi har stora rekryteringsproblem i våra dygnet runt-verksamheter.

Redan för två år sedan presenterade vi 24 konkreta förslag för att vända vårdkrisen. Svaret från de styrande partierna – S, C, L och MP – blev då att det inte behövdes några åtgärder, att situationen var under kontroll. Facit ser vi nu.

Moderaterna och Kristdemokraterna lyckades dock, i november förra året, få gehör för ett stort antal uppdrag i samband med att regionfullmäktige fattade beslut om finansplan. Uppdragen handlar bland annat om översyn av ledning och styrning, genomlysning av administration och om morgondagens kompetensförsörjning. Det är nu upp till den styrande koalitionen att verkställa uppdragen.

De styrande partierna presenterade så sent som igår förslag om en skattehöjning på hela 85 öre. Det är ett sätt för den styrande koalitionen att försöka ta den lätta vägen och slippa göra den egna hemläxan. Men det kommer inte lösa vårdens problem. För även om skatten skulle höjas – och en större börda skulle skjutas över på östgötarna – så räcker inte det på långa vägar. Den styrande koalitionen kan inte komma undan att göra sin egen hemläxa och först se till att få stopp på ”blodflödet”.

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer fortsätta att driva på med konstruktiva förslag för att vända regionens utveckling – för östgötarnas bästa. Men ansvaret vilar nu tungt på de styrande partierna. Fortsätter den här takten har man annars år 2022 gjort av med alla de likvida medel som Region Östergötland arbetat upp under många år och som gjort att vi i grunden haft en stark och stabil ekonomi. Situationen är akut och kräver förändring i det politiska ledarskapet för att kunna vända den här utvecklingen.

Marie Morell (M)

oppositionsråd

Per Larsson (KD)

oppositionsråd

Fredrik Sjöstrand (M)

oppositionsråd