När flera partier vill införa fri hyressättning i nyproducerade hyresrätter är det inget annat är ett första steg mot marknadshyror och dyrare hyresrätter. Skulle det bli verklighet skulle det drabba 1,4 miljoner hushåll över hela landet, även i Östergötlands län och särskilt i Linköping.

I dag är det bostadsbrist i 243 av Sveriges 290 kommuner, enligt siffror från Boverket. En vanlig uppfattning är att marknadshyror bara skulle medföra hyresökningar i innerstäderna. Det stämmer inte. Marknadshyror skulle ge höjda hyror även utanför innerstäderna och storstäderna. Marknadshyror eller ”friare hyressättning” innebär att hyresvärden själv sätter hyran utan att behöva förhandla.

Enligt en ny rapport som analysföretaget Ramböll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen skulle hyran gå upp med nästan 20 procent i Linköping. Enligt undersökningen riskerar en genomsnittslägenhet på två rum och kök i Linköping som idag har en hyra på 5 580 kronor att få en hyra på 6 670 kronor om marknadshyra införs, det vill säga en hyreshöjning på 1 090 kronor. Det bör observeras att uppgifterna är genomsnittliga höjningar Linköping, i vissa områden kan höjningarna bli betydligt högre, beroende på hög efterfrågan och bostadsbrist. Det säger sig själv att detta skulle leda till att redan ansträngda hushåll skulle få det ännu tuffare med marknadshyror.

I dag förhandlas hyrorna mellan fastighetsägarna och hyresgästerna som kollektiv. Hyran bygger på bruksvärdet, alltså den standard och kvalitet som finns i lägenheten, i fastigheten och i området, och på läget. Principen vid hyressättning i dag är att lika lägenhet ska ha lika hyra. Detta är ett system som fungerar både i högkonjunktur och lågkonjunktur, som har ett mycket starkt stöd bland hyresgästerna och som ger hyresgästerna både trygghet och inflytande.

Marknadshyror löser inte bostadskrisen. Varken fastighetsbolag eller byggbolag säger att dagens hyressättningssystem är ett hinder för att bygga nya bostäder. De främsta hindren är istället kopplade till kostnaderna för nyproduktion, bristen på byggbar mark, det höga markpriset och planprocessen. Det är områden som politiken både kan och måste lösa.

Politiken måste ta sitt ansvar. Med marknadshyror blir bostadskrisen värre. Vem har råd att bo kvar när månadshyrorna blir flera tusen kronor dyrare? Sverige är ett land med utmärkta förutsättningar att ge alla invånare ett tryggt och bra boende. Det är dags att politiker släpper idén om marknadshyror som lösningen och istället skapar förutsättningar för mer och långsiktigt byggande.

Inger Borg

ordförande Hyresgästföreningen Linköping

Den slutliga rapporten från Ramböll kommer att släppas i slutet på september.