Det är juni, sommaren har officiellt börjat, studenterna dansar bal och Linköping blomstrar. Innerstaden blir mer levande och fler människor rör sig ute sent på natten. Kommunen satsar på mötesplatser och underhållning för att fler ska lockas just till vår stad. Linköpings kommun har också tillsammans med Linköping City Samverkan gått in i en särskild satsning på trygg, säker och attraktiv kvällsekonomi genom att ansöka om certifieringen Purple Flag.

Samtidigt har vi under våren kunnat följa en artikelserie i Corren om hur otrygga unga kvinnor känner sig i offentliga miljöer. De upplever sexuella ofredanden som en naturlig del av besöket på dansstället eller i baren. De berättar om preparerade drinkar, om män som tar på deras kroppar och tränger sig med in på toaletten. Och någon berättar om hur hon försökt få hjälp av en vakt som inte ville ingripa och istället skämtade bort situationen.

Det här är inte ett nytt fenomen utan ses nog av de flesta av oss som en vanlig del av krogmiljön. Däremot är sexuella ofredanden absolut oacceptabelt och inte alls i tid med ett samhälle där vi kämpar för alla människors lika rätt och värde. Det offentliga samtalet om trygghet kring krogmiljöer handlar däremot ofta om den typen av våld och kriminalitet som oftast drabbar män. Det sexuella våldet, kränkningarna och övergreppen som till störst del drabbar kvinnor hamnar i skymundan.

En stad med ett attraktivt nöjesliv är också en stad med ett tryggt nöjesliv. Särskilt de evenemang som anordnas av kommunen bör vara trygga också för unga tjejer. Att skapa en trygg miljö i Linköping är dock inte något som en aktör löser ensam. Satsningen på Purple Flag sätter fokus på samverkan mellan kommun och näringsidkare.

Miljöpartiet välkomnar utvecklingen av kvällslivet i innerstaden, men vi vill också särskilt sätta fokus på det som drabbar unga kvinnor på uteställena. Därför vänder vi oss till alla krögare: Vad kan ni göra för att verka för en trygg och jämställd krogmiljö? Är tjejer trygga på era krogar? Vad gör ni om någon utsätts för sexuella kränkningar? Hur planerar ni för trygga och upplysta lokaler och toaletter när ni bygger om, och vad har er personal för utbildning och kunskaper?

Det är självklart den som utsätter någon för sexuella ofredanden som är skyldig. Men tillsammans kan vi hjälpas åt att få ett stopp på det som sker. Det gör vi genom att arbeta långsiktigt med barn och unga, men också genom att ingripa i det som pågår här och nu. Låt oss göra Linköping till staden med det tryggaste och mest jämställda nöjeslivet i Sverige.

Birgitta Rydhagen (MP)

Maria Moraes (MP)

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

Olov Öberg (MP)

Lottie Routh Brissle (MP)

Mario Bergbäck (MP)