Svar på "Inte min uppgift att definiera identitet" från den 27 Juni.

Redan för fyra år sedan, i DN (4/7) sa Björn Söder att samer och judar inte är svenskar, när han försökte förklara den sverigedemokratiska ideologin. Nu prövar han igen. Själv tycker Söder att han blir feltolkad och missförstådd. 2014 fick han senare i Aftonbladet chansen att förklara vad han verkligen menade. Det lät så här:

”Dom är inte svenska.. Dom är inte svenska i identiteten eftersom dom har valt att ha… De är ju en nationell minoritet som utgår från sin egen identitet. Då ingår dom ju inte i den nationella eller svenska nationen. Däremot är dom med all sannolikhet svenska medborgare och svenska i den bemärkelsen. På ett ideologiskt plan måste man göra skillnad på medborgarskap och nationstillhörighet.”

Var det någon som blev klokare?

När jag slår upp de så kallade ”vedertagna begreppen” i NE så hittar jag två-tre olika definitioner per begrepp. Det som står klart - är att Söder och SD vill sortera människor efter etnicitet.

”– Precis det här tankegodset har resulterat i krig och folkfördrivning. Det är inbyggt i det. Det leder alltid till att grupper pekas ut som ”fienden mitt ibland oss”. Citatet är Fredrik Persson-Lahusen´s, som i sin forskning specialiserat sig på nationalism och kollektiva identiteter.

Han säger också om nationalismens två huvudfåror: ” – I den franska synen så handlar nationalismen om platsen man bor på, om medborgarskap, om gemensamma värden. I den tyska är det mer blod och jord. Det handlar om ditt ursprung. Där är det omöjligt att komma in i om du inte har rätt arv. Det som Björn Söder ger uttryck för rör sig mer mot den traditionella tyska synen.”

Ja, jag blir oroad, när ett av landets största partier uttrycker sig på det viset. Det blir svenska samer och svenska judar också (läs Anna Jacobsson i SvD). Söder är medlem i ett parti som är starkt nationalistiskt, de kallar sin ideologi för socialkonservatism – socialnationalism hade väl gett dåliga associationer.

De vill gå ur EU och därmed isolera Sverige.

Sverige som blivit det fantastiska land det är, inte minst genom vår öppenhet och förmåga att genom århundradena välkomna influenser från andra länder och i syntes med vår egen kultur berika vårt land med nya idéer och tankemönster.

Svensk är den som har medborgarskap i Sverige.