Debatt Skoluniform är standard i stora delar av världen. Och trots att majoriteten av svenskarna tycker det ska vara tillåtet stretar skolmyndigheterna emot. Det börjar bli dags att göra skoluniform lagligt i Sverige för de skolor som önskar det. Då skulle vi i Linköping ha möjlighet att införa dem på prov i några av våra skolor.

Senast frågan om skoluniformer behandlades av skolmyndigheter var under förra året. Nordic Internation School i Norrköping och dess rektor ville ha uniformen och försvarade skolans klädkod med att beslutet rimligen måste vara något som ingår i valfriheten. Högst rimligt. Skolor kan ha olika pedagogik och borde också kunna välja olika typer av ordningsregler.

Tydligt är också att rektorn hade opinionen med sig. I en undersökning om skoluniform som SVT genomförde 2017 ansåg hela 68 procent av de tillfrågade att det borde vara tillåtet. Det finns ingen anledning att betvivla att resultatet skulle stå sig i dag.

Skolinspektionen höll dock inte med. Istället slog man fast att: ”Hur man klär sig handlar om individens frihet och integritet. I både skollagen och läroplanen framgår att denna frihet är en del av den värdegrund som ska prägla skolans verksamhet.”

Detta är en mycket märklig bedömning. Ingenstans i skollagen eller läroplanerna framgår någonting om klädsel. Tvärtom slår skollagen tydligt fast att rektorn är den som beslutar om ordningsregler, och att eleverna ska involveras i denna process. Ingenstans förbjuds skoluniformer. Likaså använder ett flertal europeiska länder skoluniformer. Att dessa systematiskt skulle kränka elevernas frihet och integritet blir således ett absurt påstående.

Forskningen som har gjorts om skoluniform visar att i många konkreta fall, till exempel från USA, har man snabbt kunnat visa på positiva effekter. Sammanhållningen på skolan har förbättrats, bråk och slagsmål har minskat och rekryteringen till kriminella gäng har gått ner. Andra studier verkar visa på begränsad effekt. Studietillvarons blev praktiskt taget identisk efter införandet. Forskningen visar dock med all tydlighet på att det inte finns några som helst baksidor med skoluniform. Speciellt inte om det också är upp till skolan själv att bestämma om man vill ha skoluniformer.

Därför skulle vi vilja införa skoluniformer på prov i några av Linköpings skolor. Det har återkommande kommit rapporter om ordningsproblem i vissa av våra skolor och då vore det intressant om skoluniform skulle kunna ha en positiv effekt. Problemen med bristande studiero och otrygghet måste angripas på flera sätt och det är värt att testa om skoluniform kan förbättra situationen i våra skolor.

Generellt sett finns anledning att tillåta skolorna att själva besluta om de vill använda skoluniform. Vi tror att en försöksverksamhet med skoluniform i Linköping och en ändring av lagstiftningen kan ge ett nytt bra verktyg för en skola som prioriterar gemenskap samt ordning och reda.

Sara Skyttedal (KD)

kommunalråd Linköping

Magnus Engström (KD)

ledamot bildningsnämnden Linköping