Socialstyrelsens och Migrationsverkets broschyr “Information till dig som är gift med ett barn” visar på att någonting gått allvarligt snett i det offentliga Sveriges hantering av så kallade barnäktenskap. Det kan vi i Linköpings kommun inte blunda för. Det får inte finnas några frågetecken kring hur barnäktenskap och annan hedersproblematik hanteras i kommunen.

Broschyren “Information till dig som är gift med ett barn” kan inte beskrivas som annat än fruktansvärd. Den väcker stora frågor kring hur den här typen av problematik hanteras i Sverige och hur våra offentliga myndigheter lyckats tappa både den rättsliga och moraliska kompassen. Här krävs det att vi från politikens sida talar klarspråk: en vuxen person som har samlag med en person under 15 år begår en våldtäkt. Att bli bortgift mot sin vilja eller tvingas till sexuella handlingar är mycket allvarliga övergrepp. Att man från de ansvariga myndigheternas sida inte lyckats vara klara kring detta är en källa till stor oro då deras regler och riktlinjer får genomslag på hur de enskilda fallen hanteras ute i kommunerna.

Detta är något som Linköpings kommun skyndsamt behöver hantera. Vi måste säkerställa att dessa barns rättigheter skyddas och att förövarna polisanmäls. Inför kommande kommunfullmäktige lyfter vi därför frågan om vilket stöd ett barn i Linköping som gifts bort med en vuxen faktiskt får. Alla Linköpingsbor måste känna tillit till att information, rutiner och insatser är tillräckliga. Det får aldrig finnas några oklarheter i vad som gäller i Linköpings kommun kring frågor rörande barnäktenskap och andra övergrepp mot barn.

Den uppkomna situationen reser också frågan kring hur övrig hedersproblematik hanteras inom kommunen. Om Socialstyrelsen och Migrationsverket landat så snett i frågan om barnäktenskap måste man också fråga sig inom vilka andra områden man misslyckats med att stå upp för de utsattas rättigheter. Vi kommer inom våra förvaltningar driva på för en översyn av rutinerna kring hedersvåld och förtryck för att säkerställa att liknande misstag inte sker på kommunal nivå.

Ska Sverige klara av att lösa problemen med integrationen finns det värderingar som vi inte kan göra avkall på. Rätten att som barn vara fri från tvång och sexuella övergrepp är en sådan. Här går en linje i sanden som vi inte kan acceptera att den överträds. Tyvärr visar Socialstyrelsen och Migrationsverket att Sverige i alla lägen inte klarat av att stå upp för denna grundvärdering. Det går inte att relativisera bort vad som är mycket allvarliga övergrepp på barn. Linköpings kommun får inte göra om Socialstyrelsens och Migrationsverkets misstag. I vår kommun ska alla barn kunna känna sig trygga.

Niklas Borg (M)

kommunalråd

Erik Östman (M)

kommunalråd, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Jerry Broman (M)

vice ordförande i bildningsnämnden

Annika Krutzén (M)

vice ordförande i socialnämnden