200 flyktingar kommer inom en snar framtid till Åtvidaberg. I skrivande stund kanske 50 av dem redan är på plats och detta besked fick vi inom loppet av några dagar. Migrationsverket har inte hört av sig tidigare och staten fortsätter med en havererad massinvandringspolitik som fullständigt slår hål på vår gemensamma välfärd. Kommunerna och deras invånare har knappt något att säga till om.

Särskilt i Åtvidaberg behöver vi vara mycket försiktiga med utgifterna, med tanke på att vi redan tidigare inte nått upp till de budgetmål som satts upp. Mottagandet kommer att resultera i antingen höjda skatter och avgifter, eller nedskärningar i den kommunala servicen så det råder ingen tvekan om att samtliga kommuninvånare drabbas. Då varken vårdinrättningar, skolor eller annan service inom kommunen varit förberedd på mottagandet kan vi konstatera att flyktingarna inte fått något värdigt mottagande. Migrationsverket har fullkomligt struntat i om kommunen klarar anstormningen av människor eller inte, vilket kommer resultera i motsättningar och omöjliggöra för dessa att enkelt kunna anpassa sig till vårt samhälle.

Åtvidaberg har varit förhållandevis skonat från den ansvarslösa massinvandringspolitiken. Detta har dock varit en vanlig företeelse i andra delar av landet och nu när det kommer runt 1 700 nya asylsökande varje vecka till Sverige ställer det hårda krav på vårt samhälle. Boenden, mat och kommunal service behövs för alla dessa och när kommun efter kommun överbelastas blir det allt svårare för ekonomin att gå ihop. Bostadsbristen gör att mindre kommuner som Åtvidaberg kommer att spela en allt större roll, och då bryr man sig inte om resterande behov vid ett mottagande.

När kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande går ut och säger att flera av hans partivänner nu ska rösta på Sverigedemokraterna är det ingen nyhet för oss. Vi kan bara konstatera att han har helt rätt och att det behövs en rejäl förändring.