Kristina Fingal Karlsson, ordförande i Kommunal Öst Region Östergötland, skriver om ”vårdens orättvisa bonus” (11/12). Det handlar om den så kallade 24/7-bonusen som infördes i Region Östergötland för tre år sedan och som endast ges till sjuksköterskor inom dygnet runt-verksamheter.

Moderaterna och Kristdemokraterna instämmer i kritiken mot bonusen. Den är orättvis och den har heller inte visat sig ha önskad effekt. Vi har därför drivit på för att avskaffa bonusen och istället införa en generell höjning av OB-tilläggen – för alla personalkategorier i sjukvården.

Våra båda partier har haft med det i våra budgetförslag, vi har gått till val på det, och nu senast fanns det även med i vårt förslag till finansplan som regionfullmäktige hade att ta ställning till i slutet av november månad. Lyckligtvis biföll regionfullmäktige våra förslag till särskilda uppdrag till styrelse och nämnder, där bland annat en utfasning av 24/7-bonusen ingår.

Vi har även i regionstyrelsen drivit på i frågan och fått gehör för att minst två nya alternativa modeller till 24/7-bonus ska tas fram och presenteras för regionstyrelsen i april. Förslagen ska utformas så att de kan införas så snart som möjligt. Det är också vår bestämda uppfattning att fackliga organisationer ska involveras i hela den processen.

Vårdens medarbetare behövs 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Arbetet på obekväm arbetstid måste också märkas i plånboken – för alla personalkategorier.

Marie Morell (M)

gruppledare Region Östergötland

Per Larsson (KD)

gruppledare Region Östergötland