Statministern fällde i förra veckan ett uttalande som antyder att regeringen tror sig kunna stoppa gängskjutningar genom att försvåra för sportskyttar och jägare. Det är en tankefigur som är en del av en oroande trend. Denna trend märks också på EU-nivå. Om jag får väljarnas förtroende i valet till Europaparlamentet lovar jag stå upp för Sveriges och Europas legala vapenägare när andra politiker vill försvåra deras tillvaro ytterligare.

Den felaktiga tanken att terrorbrott eller gängkriminalitet skulle gå att komma åt genom att försvåra för jägare och sportskyttar är förvisso inte ny. Men att Sveriges statsminister hänvisar till de stora problemen Sverige har med dödsskjutningar och gängkriminalitet, när han får frågan om planerna på ny lagstftning vad avser legala vapen, är ändå häpnadsväckande. Ändå var det precis det han gjorde när frågan ställdes av Kjell-Arne Ottosson (KD) i riksdagens frågestund den 16 maj.

Stefan Löfven är som sagt inte ensam. EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt vapendirektiv hösten 2015, med direkt hänvisning till terrordåden i Paris. Att de terrordåd som förslaget motiverades utifrån inte hade begåtts av legala vapen överhuvudtaget tycktes inte spela någon roll – signalvärdet i att visa sig handlingskraftig vägde över, och att Europas många jägare och sportskyttar kom i kläm spelade uppenbarligen ingen roll.

Det här är en logik som jag vägrar ställa upp på. Jägare och sportskyttar är en tillgång, inte en samhällsgrupp som ska tryckas dit när politiker vill visa sig slagfärdiga. Kristdemokraterna röstade mot vapendirektivet, i såväl EU-nämnden som Europaparlamentet. Vi förlorade den striden, och jobbar nu för att implementeringen i Sverige inte blir mer långtgående än vad som är absolut nödvändigt. Svenska regeringen drar åt motsatt håll.

Den kommande mandatperioden i Europaparlamentet är det högst troligt att dessa frågor på ett eller annat sätt återaktualiseras. Vi vet exempelvis att EU-kommissionen uttryckligen var besvikna över att det vapendirektiv som slutligen röstades igenom var mindre långtgående än det förslag de från början lagt fram. Om möjligheten uppenbarar sig är det därför inte allt för långsökt att tänka sig att de vill lägga nya förslag på området.

Krafttag behövs mot den illegala vapenhandeln och mot de kriminella nätverken som använder dem. Men det är en fråga som faktiskt inte är kopplad till Europas många legala vapenägare. Jag vill som Europaparlamentariker vara en röst för Sveriges jägare och sportskyttar.

Sara Skyttedal

förstanamn för Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet