Debatt I en artikel i Corren 8/11 propagerar Krister Spolander och Sonja Forward för cykelhjälm. De påstår att Nederländerna inte är världens säkraste cykelland, vilket är fel.

De säger själva i inlägget att det stora antalet skadade cyklister hänger ihop med att mångdubbelt fler cyklar där. Varför tar de då inte hänsyn till det istället för att prata om olyckor relativt befolkningsmängd?

För att få Sverige att verka bättre på cykelsäkerhet har de alltså räknat med folk som inte cyklar. De som inte cyklar råkar av naturliga skäl inte ut för några cykelolyckor.

I en internationell jämförelse gjord av OECD:s trafikavdelning ITF blev Sverige slaget av inte bara Nederländerna utan även Norge, Tyskland och Danmark. Dessa länder är inte bara säkrare att cykla i, med färre omkomna per cyklad kilometer än i Sverige. Invånarna cyklar också mer.

I Sverige är det förbjudet för barn att cykla utan hjälm, men ingen av länderna som slår oss i cykelsäkerhet har någon hjälmlag. I Nederländerna uppskattas att mindre än en procent av cyklisterna bär hjälm.

Mycket vore vunnet om det cyklades lika mycket i Sverige som i grannländerna. Cyklister lever längre än de som inte cyklar. Detta eftersom hälsoeffekten av att cykla är mycket större är risken att dö eller skadas. Man behöver inte vara särskilt frisk och stark för att cykla, men man blir frisk och stark av att cykla. Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

Take Aanstoot

Cykelfrämjandet

Erik Sandblom

Cykelfrämjandet

Magnus Lagher

Cykelfrämjandet

Svar:

Cykelfrämjandets hjälmfobi är märklig. Det finns inget stöd för att hjälmen skulle avhålla potentiella cyklister från att börja cykla. Inte heller att den skulle öka olycksrisken genom att trigga riskablare beteenden hos cyklister eller bilförare. Detta visar bland annat en mycket omfattande australiensisk genomgång av forskningen inom området (Oliver, m.fl., 2018).

Det är rimligen tvärtom. I Stockholm har cykeltrafiken mer än tredubblats sedan början av nittiotalet. Parallellt med det har också hjälmanvändningen ökat till mellan 70 och 80 procent. Det mest sannolika är att hjälmen är en förutsättning för många att överhuvudtaget våga sig ut på cykel i den ganska tuffa Stockholmstrafiken.

Så till Nederländerna. Det är ett föregångsland när det gäller infrastruktur och cykeltrafikens storlek. Att det skulle bero på att cyklisterna inte använder hjälm är befängt. Istället handlar det om att man prioriterat cykeln i trafikplaneringen sedan lång tid tillbaka. Det har gjort det enkelt att cykla, bekvämare och ofta snabbare än att ta bil (faktorer som svenska studier kopplat till cykelanvändningen).

Men det dödas över fyra gånger fler cyklister per invånare i Nederländerna än i Sverige. Förra året dödades ännu fler, sammanlagt 206 holländare, fler än de som omkom i bil. Många tusental skadas svårt; av dem har en tredjedel fått skallskador. Denna negativa utveckling oroar holländarna mycket.

Då tar det emot att kora Nederländerna till världsmästare i cykelsäkerhet. De som dör förblir lika döda oavsett man dividerar antalet med cyklade kilometrar eller något annat som man tror kan ursäkta de höga olyckstalen.

Den helt avgörande frågan är följande. Av en massa goda skäl vill vi öka cyklandet och minska bilåkandet. Men frågan är hur det ska göras utan att antalet döda och skadade ökar. För att undvika detta behöver man bygga bort tiotusentals trafikfällor och hålla infrastrukturen i skick för detta så känsliga fordon. Det krävs stora insatser, något som kommer att kosta pengar (hittills har staten bara tagit ett synnerligen marginellt ansvar för det).

Också i det sammanhanget är Cykelfrämjandets hjälmfobi bisarr. Det finns inte skuggan av en chans att ens komma i närheten av Nollvisionen utan cykelhjälm.

För hälsan är det självklart bättre att cykla till jobbet än att sitta passivt i bil (framför allt mycket roligare). Om cykling är en kraftfull samhällelig faktor för att förlänga livet, så skulle det kunna avspeglas i medellivslängden. Men det är ingen skillnad. Vi ligger på samma nivå som Nederländerna trots att man där cyklar tre–fyra gånger så mycket. I Danmark är medellivslängden till och med lite kortare trots att danskarna cyklar dubbelt så mycket. Det är i och för sig inget bevis för vare sig det ena eller andra, det finns så många andra faktorer som påverkar livslängden.

Sonja Forward

forskare VTI

Krister Spolander

f d programchef SCB